Peygamberimizin Çocukları Aramızda Yaşıyor!

 

ÇOK İLGİNÇ!

Hepimiz Müslüman olduğu-muz halde, çoğumuz Peygam-ber Efendimiz Hz. Muham-med'in (sav) soyu hakkında pek az bilgiye sahibiz.

Sanki o dönemi, Peygamberimizin (sav) vefatı ve çocuklarının ve torunlarının da bir süre yaşamasından sonra vefatları ile son bulmuş gibi algılarız. Sürekli Kerbela faciası konuşulur, anlatılır. Ancak daha sonrası hakkında pek fazla bir yayına ne yazık ki rastlama-maktayız. Sanki ondan sonrası yokmuş gibi... Sanki Kerbela faciası ile Peygamber Efen-dimizin(sav) soyu tükenmiş gibi durum ortaya konuluyor. Müslümanlar tarafından kabul-lenilmesi mümkün olmayan bu durumun sebebi nedir sizce?

EHL-İ BEYT’İN ÖNEMİ!

Ehl-i Beyt'e neden önem vermemiz gerektiğinin örneğini,  bakın Hz. Ömer şu güzel  uygulamasıyla bize göstermiştir:

Hicri 17. yılda, yağmursuzluk baş göstermiş, ashab yağmur duasına çıkmamıştı. Bir gün Hz. Ömer (ra) yarın Allah'ın kendisi ile bize yağmur vereceği biri ile istiska edeceğim" dedi. Böylece Medine'deki herkese yarın yağmur duasına çıkılacağını belirtti. Ertesi sabah gidip Abbas'ın (ra) kapısını çaldı. Hz. Abbas kendisi ile birlikte yağmur duasına diğer Haşimilerin de katılmasını istedi. Hz. Ömer bu görüşü de isabetli gördü. Nihayet, içlerinde Hz. Ali, Hz. Hasan, Hüseyin ve diğer Haşimilerin de katıldığı topluluk yağmur duasına çıktı. Medine'nin doğu kapısındaki Musallaya geldiler. Hz. Ömer (ra) bir konuşmadan sonra, Abbas'ın (ra) elini tutarak şöyle açıklamada bulundu:

"Ey insanlar! Şüphesiz Resulullah (asm) Hz. Abbas'ı, oğlun babasını tuttuğu gibi tutuyor, ona tazim ve saygı gösteriyor, onun yeminini yerine getiriyordu. Öyleyse siz de amcası Abbas hakkında Resulullah’a (asm) uyunuz, başınıza gelen şeyde (yağmursuzlukta) onu Allah'a vesile tutunuz." Ve arkasından şöyle dua etti. "Allahım biz yağmursuzlukta (kıtlıkta) Nebimiz ile tevessül ederdik de, Sen bize yağmur verirdin. Şimdi de Sana, Peygamberin (asm) amcası ile tevessül ediyor, onu vesile tutuyoruz. Bize yağmur ver."

Hz. Ömer'in Abbas'ı (ra) vesile edip, bu şekilde dua etmesi üzerine Allah(cc) rahmetini yağdırmıştır.

Sahabinin Hz. Abbas'ın büyüklüğüne saygı göster-meleri, onun Resulullahın amcası oluşundan kaynak-landığı gibi, Resulullahın Hz. Abbas'a olan tutumundan da kaynaklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki,  Müslümanlar arasında Ehl-i Beyt’le birlikte yağmur duasına çıkmak adet olmuştur.

Hayatımıza ışık tutacak olan, Ehl-i Beyt’e verilen değerle ilgili pek çok örneği bu sayfalara sığdırmak mümkün değildir. Ecdadımız Osmanlı'da Ehl-i Beyt’in kıymeti büyüktü ve pek çok tazim ve hürmetle muamele ederlerdi. Ancak bu günlerde Ehl-i Beyt’in değerini unut-tuğumuz gibi sahabelerin yolunu da unutmuşuz, ne yazık ki…

Bu vesileyle biran önce silkinip, kendimize gelerek, Ehli Beyt ile ilgili neler yapmamız gerektiğini düşünmeli ve uygulamaya geçmeliyiz. Yıllarca yaptığımız ihmalkârlığın acısını mutlaka hissediyorsunuzdur. Ancak kısmet bugüneymiş diyerek, bundan sonraki hayatımızı güzelleştirip, Peygamber Efendimizin(sav) şefaatine mazhar olabiliriz.

KENDİLERİYLE TANIŞABİLİRSİNİZ!

Bu mübarek nesil ile ilgili neler yapmamız gerekmektedir? Kendileriyle tanışmak, mutlaka her Müslümanı mutlu edecektir. Peki, bu muhterem şahıslar kimlerdir? Sayıları ne kadardır? Nerelerde yaşamaktadırlar? Ne kadarı Türkiye'dedir. Gelenek görenekleri nasıldır? İlim ve takva sahibi olan seyyidlerin yaşam tarzları mutlaka ilginizi çekecektir.

SEYYİD RÜSTEM BAYCAR GÜNDE 40 CÜZ OKUYOR!

İstanbul'da ikamet eden ve aynı zamanda hafız olan bu muhterem zatlardan Seyyid Rüstem Baycar, büyük bir gayret ve ihlâsla Kur'an-ı Kerim'den günde 40 cüz okuyor. Kendisini ziyaretimiz esnasında, yaklaşık üç yıldır aynı şevk içerisinde günde 40 cüz okuduğunu öğrendik. Ne diyelim, "Üstünlük takvadadır." diyenlere ithaf olunur! Ayrıca hayal bile edemeyecekleri ilme sahip olan mübarek seyyidler de işin bir başka boyutu!

Bizlere düşen bu mübarek zatları Müslüman halkımıza duyurmak ve tanıtmaktır. Ne güzel demiş, İslamla yoğrulmuş atalarımız, "Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!" diye. Ancak biz inanıyoruz ki, mayası ve hamuru temiz olan Müslüman milletimizin uyanışına vesile olacaktır inşallah bu çalışmalarımız. Ve biz bu anlayışla mübarek Peygamber çocuklarını zaman zaman yayınlamaya devam edeceğiz, inşallah.

EHL-İ BEYT unvanları,

Zirvede îmanları,

EMRE aciz medihden,

Övüyor Hak onları.

YUNUS EMRE