Peygamberimizden (sav) 8 Tavsiye

 

SABAHLARI BAL YEMEK

Ebu Hüreyre (ra) demiştir ki:

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

-"Kim her ay, üç gün boyunca sabahleyin bal yalarsa, yerse, o kimsenin başına büyük bela gelmez. Şu şifalı iki şeye devam ediniz.

-Bal ve Kur'an" buyurmuştur. (Buhari, İ.Mace)

 

SARALI BİR HASTA

Abdullah İbni Mes'ud (ra):

Saralı bir hastaya nefes etmiş. O hasta da Allah'ın izniyle iyileşmişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav)

-"O hastanın kulağına ne okudun da iyileşti" diye sordu. Mü'minun suresinin 115-118 ayetlerini okuduğumu söyleyince,

-"Bir kimse gerçekten inanarak bu ayetleri dağın üzerine okusun onu yerinden oynatır." buyur-muşlardır. (Nesimi, Zevaid)

 

SICAK YEMEK

Enes bin Malik (ra) rivayet etmiştir: Resulullah (sav) buyurdu ki:

-Tedavi maksadıyla da olsa ateşle dağlama yapmayı ve sıcak yemek yemeyi sevmezdi ve şöyle buyururdu:

-"Sizlere yemeği soğutarak yemenizi tavsiye ederim. Çünkü soğuk yemek faydalıdır, bereketlidir, bilmiş olunuz ki sıcak yemekte fayda ve bereket yoktur, buyurmuştur. (Tirmizi, Müsned, İ.Mace)

 

SIKINTI VE BORÇ

Sahabeden El-Hudri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bir gün mescide geldiğinde Ensardan Ebu Ümame'ye:

-"Ey Ebu Ümame seni namaz vakti dışında mescitte oturmuş görüyorum, niçin?" diye sordu.

-"Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resulü" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav):

-"Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? buyurdular. Bunları okursan Allah senden sıkıntını giderir ve borcunu öder."

-Evet, ey Allah'ın Resulü öğret, dedi.

-Akşama çıktın mı, sabaha erdin mi şu duayı oku, buyurdular:

-"Allah'ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım ve aczden, tembellikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım."

Sonra Ebu Ümame dedi ki,

-Ben bu duaya devam ettim. Allah benden sıkıntımı giderdi ve borcumu da ödedim. (Ebu Davud)

 

SU İÇERKEN

Ebu Said'il-Hudri (ra) rivayet ediyor: Hz. Peygamber (sav)

-"Sizden biriniz su içtiği zaman yavaş yavaş içsin! Bir nefeste çabucak içmesin. Çünkü suyu bir nefeste içmek karaciğer iltihabı hastalığı meydana getirir." dediğini işittim. (S. Kübra, K. Ummal, Buhari)

 

YAĞMURUN ŞİFASI

Enes bin Malik (ra) şöyle anlatıyor:

-Biz Resulullah (sav)'le beraberken yağmur yağmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sav) yağmur taneciklerinin mübarek vücuduna düşmesi için hemen elbisesini açtı ve

-"Çünkü o Rabbi tarafından yeni gelmektedir. Yağmur suyu ile şerbet yapıp içilirse birçok hastalığa şifadır." buyurdular. (M.Ledinniye, K.Ummal, Bağdadi)

 

YEDİĞİNİZİ SİNDİRMEK İÇİN

Hz. Aişe (ra) rivayet etmiştir: Resulullah (sav)

-"Yediğiniz yemekleri Allah'ı zikretmek ve namaz kılmakla sindiriniz! Yemekten sonra hemen yatıp uyumayınız. Çünkü kalbiniz rahatsız olup, sıkıntıya düşer." buyurmuştur. (C. Sağir, Bağdadi, Zehebi)

 

ZEMZEM MÜBAREKTİR

Ebu Zerr (ra) demiştir ki:

Resulullah (sav) buyurdular ki:

-"Zemzem gerçekten mübarektir. O hakikaten doyurucu bir yemek hem de hastalıklara şifa verici bir ilaçtır. Ne için niyet eder içersen o niyetin hasıl olur." buyurmuştur.(Müsned, Hakim, Müslim)