04 Aralık 2023 Pazartesi

Seçme Yazılar

Gazze Halkının Âhı Allah’ın Gazabı Olacak! / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı sayıldığı, adaletin göz ardı edilip ayaklar altına alındığı, aklın, sağduyunun, vicdanın susturulup, me...

Sosyal İlişkilerin Olmazsa Olmazı Tegafül Ahlakı / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Güzel ahlak ne demektir, bunun evrensel bir standardı olur mu denirse, her ne kadar değişik kültürlere göre güzel ahlakın farklı yorumları o...

Hakikate Kör Gözler / Şenel İlhan

Dünyada daima değer üretenler ve değer üretenlere karşı direnenler, taşlayanlar olmuştur. Hiçbir değer yoktur ki değersizler tarafından topa...

İnsan İlişkilerinde Ben Alanı ve Sınırlar / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Covid-19 salgını ile milyonlarca ölüme ve büyük acılara neden olan bir süreç yaşadık ve hatırlarsanız bu süreç literatürümüze yeni kelimeler...

Allah Kul İlişkisinde, Bazı Duygu ve Duruşlar Olmazsa Olmazdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“İnsanlar arasında, Allah’ı bırakıp, O’na koştukları eşleri Tanrı olarak benimseyenler ve onları, Allah’ı severcesine sevenler vardır. Mümin...

Ahlakların Efendisi “Hilm”/ Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Hilm ahlakı, Rabbimizin güzel isimlerinden “el-Halîm” isminin kullardaki karşılığı veya yansımasıdır. Güzel ahlâkı oluşturan meziyetlerin en...

Güzellikleri Sıradanlaştırmak Nankörlüktür / Şenel İlhan Beyefedi'nin Sohbetinden

“Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.” (Beled, 90/4)Bu ayetin açıkça ifadesi ile insan bu dünyaya zevküsefa için eğ...

İnsan İlişkilerinde Taviz ve Hoşgörünün Sınırları Müdârâ ve Müdâhene / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İslam, bütün güzellikleri bünyesinde barındıran, ayrıca yeryüzünde güzel olan ne varsa hepsini, “Hikmet, mü’minin yitik malıdır, nerede bulu...

İslam Birliği İçin En Büyük Tehlike: Irkçılık / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanlık tarihi, savaşlar olmasa tarihi yazmaya gerek olmazdı diyecek kadar kanlı savaşlarla doludur. İnsanlığa, maddi ve manevi çok büyük z...

Depremde Milletçe Tek Yürek / Şenel İlhan Beyefendinin Sohbetinden

6 Şubat 2023’te milletçe yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Rabbim bir daha böyle büyük bir felaketi ve acıyı yaşatmasın. Ülkemize çok bü...