Seçme Yazılar

Ahlakî İncelik / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Eskiden mürşitler kabiliyetli müritlerini şu üç özellikten tespit ederlerdi: Hayâ, saygı ve talep. Kimde bu üçü varsa bu müritlere gözler...

Âlim Ve Abidler İçin Büyük Tehlike: Şeytanlaşmak / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Şeytan, çok çeşitli yönlerden insanı çekerek kendine benzetebilir. Bu nedenle, hilesi çok olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalı, onun...

İslam Yobaz Zihniyeti Reddeder

Toplumda kendisinden başka kimselerle anlaşamayan tipler vardır veya yalnız aynı kendisi gibi düşünenlerle anlaşan tipler… Ne kadar mantı...

Sevmek İslam’ın Önemli Bir İbadetidir / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Sevgi, gönlümüzün çok önemli bir ameli… Kalplerimiz bu duygunun hakkını vermeli… Özellikle bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Müslümanl...

Korkuyu Kontrol Etmenin Güzel Ahlaka Etkisi / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bizlerin derdi hep güzel ahlak olmalı; çünkü Efendimiz (sav) bu yüksek amaçla gönderilmiş, Hazreti Kur’an bu ulvi amaç uğruna nazil olmuş...

Müspet Bencillik İçin Dosdoğru Olmak Ve Hakkaniyetli Olmak Gerekir

Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden İnsanoğlu yaratılış olarak bencildir, menfaatperesttir… Fıtraten böyledir ve bencilliği onda do...

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekl...

Allah’ın Varlığı, Dinin Varlığını Kaçınılmaz Kılar / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanlık, Hz. Adem’den beri hep bir tanrıya inana gelmiştir. Buna “kabul-i âmme” denir ki anlamı, insanlarda bir yaratıcıya inancın doğuş...

Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanların karakterli olanları yanlış fikirler içinde olsalar bile fıtratları gereği gelip doğruyu buluyor ve doğruyu görünce teslim oluy...

Rabbimiz’le Duygusal Bir Yakınlık Kurabilmek/ Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bir toplumda en çok sevilen insanların, güler yüzlü, sevgi dolu, cömert, iyiliksever, merhametli insanlar olduğunu söylemeye gerek yoktur...