04 Aralık 2023 Pazartesi

Seçme Yazılar

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekl...

Allah’ın Varlığı, Dinin Varlığını Kaçınılmaz Kılar / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanlık, Hz. Adem’den beri hep bir tanrıya inana gelmiştir. Buna “kabul-i âmme” denir ki anlamı, insanlarda bir yaratıcıya inancın doğuş...

Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanların karakterli olanları yanlış fikirler içinde olsalar bile fıtratları gereği gelip doğruyu buluyor ve doğruyu görünce teslim oluy...

Rabbimiz’le Duygusal Bir Yakınlık Kurabilmek/ Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bir toplumda en çok sevilen insanların, güler yüzlü, sevgi dolu, cömert, iyiliksever, merhametli insanlar olduğunu söylemeye gerek yoktur...

Gönül Huzuruna Doğru / Dr. Adem Ergül

Kalp huzuru üzerine bir eser yazan Dr. Joshua Loth Liebman anlatıyor: Vaktiyle, gençliğimin taşkın hayallerle dolgun zamanlarında, ha...

Zaman İslam’ı Doğru Anlatma Zamanı/ Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Zamanımız, İslam üzerine oluşturulan suizanları ve ön yargıları kırarak bu güzel dini en güzel şekilde önce yaşayarak gösterme sonra da h...

İhmal Edilen Ulvi Vazife Tebliğ

Doğru olanın ne olduğunu bilmeye ve ona sımsıkı sarılmaya her dönemden daha çok ihtiyacımız var. İnternet ve çeşitli medya organları saye...

Allah’ın Boyası İle Boyanmak

Kur‘ân-ı Kerîm’inde Rabbimiz mü’minlere şöyle buyurur: “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimd...

İslam’ı Hobi Gibi Yaşamak / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Şuurlu her Müslüman bilir ki asıl yaratılış amacı kulluktur. Yani bu dünyaya geliş nedeni imtihan; imtihandan gaye de yüce Rabbin emir ve...

Ey Kerbela! Sen Ne Zaman Biteceksin?

Her yıl Muharrem ayı gelince yenilenir, tazelenir acılarımız… Ehl-i Beyt’i, Efendimiz’in ciğer paresi Hz. Hüseyin’i, evlatlarını, akrabal...