04 Aralık 2023 Pazartesi

Seçme Yazılar

Allah’tan Korkan Hiçbir Şeyden Korkmaz/Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Korkak, Allah’ı bilmeyen ve Allah’tan korkmayandır. Müslüman, korkak olamayan, korkusundan korkan ve utanan, korkuyu şirk benzeri sayandı...

Rasûlullah’ın (sav) Hayatından Rahmet İzleri / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Allah kendi mülkünde bozgunculuk yapılmasını istememektedir. Bu ilke, genelde bütün ilâhi dinler özelde de İslam dini için geçerlidir. “A...

Şeytanın İsyan Mantığı / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Dünyaya imtihan için gönderilmiş olan insanoğlunun, bu sırra mebni olarak hem melek gibi bir insan olmaya hem de şeytanlaşmaya yani şeyta...

Tevazuyu Vakarla Dengelemek / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Müminler mütevazı olmalı. Allah kibirli kulları sevmez. Zira kibir, şeytanın ahlakıdır ve kim kibirli ise şeytanlaşmaya doğru kaymış deme...

Kuantum Fiziği ve Eşyanın Hakikati / Prof. Dr. Murat Özer

Madde nedir, ilk madde nedir, ya da ilk maddeyi oluşturan temel birim nedir?” soruları kuantum fiziğinin, 11 boyutlu uzay-zaman geometris...

Şenel İlhan Beyefendi'nin Dilinden “Tefekkür Ve Ahlak”

“Kültür ayrı bir şey ahlak ayrı bir şeydir. Mesela bir insan çok ahlaklı, çok cömert olabilir ama aynı insan ağzını şapırdatarak da yemek...

İnsanlığı Hayra Çağırmak

Belgeseller sayesinde hayvanlar âlemi hakkında ciddi anlamda bilgi sahibi oluyoruz. Görüyoruz ki hayvan dediğimiz mahlûkların bile kendi ...

İslamiyet Dogmatik Bir İnanç Sistemi midir? / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Dogma ve dogmatiklik nedir? Dogma; aklın, bilimin süzgecinden geçmemiş, analizine uğramamış, doğruluğu sorgulanmadan kabul edilmiş herhangi...

Mucize Bir Yeteneğimiz "Konuşmak"

Şüphesiz ki dil, lisan, yani konuşmak ve konuşarak her şeyi, en karmaşık hadiseleri en ince teferruatına kadar anlatabilmek insana ait mu...

Şenel İlhan'da Ölçü ve Hikmet

PEYGAMBER AHLAKINDA HOŞGÖRÜ SINIRI “Peygamberimiz (sav), kendi şahsına karşı yapılan kusur ve kabahatlerde son derece affediciydi. Ba...