Seçme Yazılar

Zaman İslam’ı Doğru Anlatma Zamanı/ Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Zamanımız, İslam üzerine oluşturulan suizanları ve ön yargıları kırarak bu güzel dini en güzel şekilde önce yaşayarak gösterme sonra da h...

İhmal Edilen Ulvi Vazife Tebliğ

Doğru olanın ne olduğunu bilmeye ve ona sımsıkı sarılmaya her dönemden daha çok ihtiyacımız var. İnternet ve çeşitli medya organları saye...

Allah’ın Boyası İle Boyanmak

Kur‘ân-ı Kerîm’inde Rabbimiz mü’minlere şöyle buyurur: “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimd...

İslam’ı Hobi Gibi Yaşamak / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Şuurlu her Müslüman bilir ki asıl yaratılış amacı kulluktur. Yani bu dünyaya geliş nedeni imtihan; imtihandan gaye de yüce Rabbin emir ve...

Ey Kerbela! Sen Ne Zaman Biteceksin?

Her yıl Muharrem ayı gelince yenilenir, tazelenir acılarımız… Ehl-i Beyt’i, Efendimiz’in ciğer paresi Hz. Hüseyin’i, evlatlarını, akrabal...

Allah’tan Korkan Hiçbir Şeyden Korkmaz/Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Korkak, Allah’ı bilmeyen ve Allah’tan korkmayandır. Müslüman, korkak olamayan, korkusundan korkan ve utanan, korkuyu şirk benzeri sayandı...

Rasûlullah’ın (sav) Hayatından Rahmet İzleri / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Allah kendi mülkünde bozgunculuk yapılmasını istememektedir. Bu ilke, genelde bütün ilâhi dinler özelde de İslam dini için geçerlidir. “A...

Şeytanın İsyan Mantığı / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Dünyaya imtihan için gönderilmiş olan insanoğlunun, bu sırra mebni olarak hem melek gibi bir insan olmaya hem de şeytanlaşmaya yani şeyta...

Tevazuyu Vakarla Dengelemek / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Müminler mütevazı olmalı. Allah kibirli kulları sevmez. Zira kibir, şeytanın ahlakıdır ve kim kibirli ise şeytanlaşmaya doğru kaymış deme...

Kuantum Fiziği ve Eşyanın Hakikati / Prof. Dr. Murat Özer

Madde nedir, ilk madde nedir, ya da ilk maddeyi oluşturan temel birim nedir?” soruları kuantum fiziğinin, 11 boyutlu uzay-zaman geometris...