Seçme Yazılar

Allah Kul İlişkisinde, Bazı Duygu ve Duruşlar Olmazsa Olmazdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“İnsanlar arasında, Allah’ı bırakıp, O’na koştukları eşleri Tanrı olarak benimseyenler ve onları, Allah’ı severcesine sevenler vardır. Mümin...

Ahlakların Efendisi “Hilm”/ Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Hilm ahlakı, Rabbimizin güzel isimlerinden “el-Halîm” isminin kullardaki karşılığı veya yansımasıdır. Güzel ahlâkı oluşturan meziyetlerin en...

Güzellikleri Sıradanlaştırmak Nankörlüktür / Şenel İlhan Beyefedi'nin Sohbetinden

“Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.” (Beled, 90/4)Bu ayetin açıkça ifadesi ile insan bu dünyaya zevküsefa için eğ...

İnsan İlişkilerinde Taviz ve Hoşgörünün Sınırları Müdârâ ve Müdâhene / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İslam, bütün güzellikleri bünyesinde barındıran, ayrıca yeryüzünde güzel olan ne varsa hepsini, “Hikmet, mü’minin yitik malıdır, nerede bulu...

İslam Birliği İçin En Büyük Tehlike: Irkçılık / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

İnsanlık tarihi, savaşlar olmasa tarihi yazmaya gerek olmazdı diyecek kadar kanlı savaşlarla doludur. İnsanlığa, maddi ve manevi çok büyük z...

Depremde Milletçe Tek Yürek / Şenel İlhan Beyefendinin Sohbetinden

6 Şubat 2023’te milletçe yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Rabbim bir daha böyle büyük bir felaketi ve acıyı yaşatmasın. Ülkemize çok bü...

Şuurlu Bir Müslüman Allah Merkezli Yaşar / Şenel İlhan Beyefendi’nin Oğlu Şenel İlhan

Bugünün dünyasında para için yapılan işin, ne yazık ki Allah için yapılandan daha iyi yapıldığını hayatımızın birçok alanında gördük. Bu dur...

“Güzel Bir Nefis Muhasebesi İle Kendimize Gelmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Abdullah b. Ömer’in, babası Hz. Ömer’den naklettiğine göre: “Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)’in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, el...

Duyguların Kontrolünde Otomatik Yaşam / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanlar olarak irademizin elimizden alınmasından veya onun üzerine baskı uygulanması veya kısıtlama getirilmesinden son derece rahatsız olu...

İnsan Ruhu, Cennet İçin, Cemâlullah İçin Yaratılmıştır!.. / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İçinde yaşadığımız evrenin yaşı, bilimsel hesaplamalarla yaklaşık 13,5 milyar yıldır. Bu zamana kadar, milyarlarca canlıyı barındırmış, misa...