04 Aralık 2023 Pazartesi

Seçme Yazılar

Şuurlu Bir Müslüman Allah Merkezli Yaşar / Şenel İlhan Beyefendi’nin Oğlu Şenel İlhan

Bugünün dünyasında para için yapılan işin, ne yazık ki Allah için yapılandan daha iyi yapıldığını hayatımızın birçok alanında gördük. Bu dur...

“Güzel Bir Nefis Muhasebesi İle Kendimize Gelmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Abdullah b. Ömer’in, babası Hz. Ömer’den naklettiğine göre: “Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)’in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, el...

Duyguların Kontrolünde Otomatik Yaşam / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanlar olarak irademizin elimizden alınmasından veya onun üzerine baskı uygulanması veya kısıtlama getirilmesinden son derece rahatsız olu...

İnsan Ruhu, Cennet İçin, Cemâlullah İçin Yaratılmıştır!.. / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İçinde yaşadığımız evrenin yaşı, bilimsel hesaplamalarla yaklaşık 13,5 milyar yıldır. Bu zamana kadar, milyarlarca canlıyı barındırmış, misa...

İnsanların Varlığını Ortaya Koyma İhtiyacı… / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanoğlu yaratılış itibariyle son derece kompleks ve bir o kadar da aciz bir varlıktır. Sorunsuz olarak yaşamını sürdürebilmesi için fizyol...

Şehirli ve Köylü Müslümanlığı / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Köylülük veya bedevilik sözcükleri, medenileşmemiş insan veya toplulukların kabalık, yobazlık, bilgisizlik, görgüsüzlük, inatçılıkla hemhal ...

İslam Gencinin En Çetin İmtihanı / Şenel İlhan Beyefendi’nin Oğlu Şenel İlhan

İslam’ı yaşayış ve algılayışın hiç olmadığı kadar buhranlı olduğu bir zamandayız. Hak ve batılın birbirine karıştığı, her türlü küfrün dille...

İhlâsın Sırrı, Allah (c.c.) Sevgisinde Saklıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir müminin öncelikle görevi, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat fırkasından olan âlimlerin bildirdiği bir şekilde, tenzih ve takdis şartlarına uygun ...

Yetersizlik Duygusu Nasıl Değerlendirilmelidir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56) İnsanların ve cinlerin yaratılış amacını özetleyen...

Asil Ruhlara Nankörlük ve Haset... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!” (İbrahim, 14/...