04 Aralık 2023 Pazartesi

Seçme Yazılar

Bireysel İbadetlerimiz ve Sosyal Sorumluluklarımız / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirle...

İslamî Birlik İçin Önce Birbirimizi Sevmemiz Lazım / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Andolsun, senden önce birtakım ümmetlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, yalvarsınlar da tövbe etsinler ...

Güzel Ahlak, Ama Nasıl... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

    Şüphesiz güzel ahlâk, sadece İslam’ın değil, bütün semâvi veya beşeri dinlerin, hatta dindışı gelenek ve kültürlerin de önemsediği evr...

Nefs Mücadelesinde Psikolojimiz Nasıl Olmalı? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Sadece bir imtihan yeri olan bu dünyada, bir insanın nefsiyle mücadelesini, ben daha çok iki boksörün bir ringdeki mücadelesine benzetir ...

Aklımızı En Güzel Şekilde Kullanmak Nasıl Olur? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Malumdur ki insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli özellik akıl farkıdır. Hayvanların gündelik yaşamlarını sürdürebilmek ve nesillerin...

Fiilî Yalancılık / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Elhamdülillah ki bizler mümin insanlarız. “Mümin” demek; Allah’a, O’nun Resulüne ve Resulü aracılığı ile gönderdiği kutsal kitabına ve iç...

İzzet-i Nefs Duygusu Nasıl Kazanılır? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İzzet-i nefs, nefsin şerefliliği, üstünlüğü demektir. Zıddı zillettir. Mü’min izzet sahibidir ve bunun farkında olmalıdır. İzzet-i nefs d...

Sencillik Ahlakı ve Psikolojisi / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah-kul ilişkisi, çok zorlandığımız ve pek de becerikli olamadığımız bir konu. Allah’a (c.c.) inanıyor, iman ediyoruz ama o Yüce Yaratı...

Müstağnilik Nedir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanoğlu gerçekten aciz bir varlıktır ve kendi aczini belki en iyi şu örneklerde görür: Bebeklik yılları, yani doğduğu ve bütün ihtiyaçl...

Hakkı ve Sabrı Tavsiye Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân-ı Kerîm’deki ayet ve sûrelerin hepsi, yüce Rabbimizin kelâmı olmak hasebiyle çok kıymetli olsalar da içlerinden bazısı Efendimizin...