Seçme Yazılar

İnsanların Varlığını Ortaya Koyma İhtiyacı… / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanoğlu yaratılış itibariyle son derece kompleks ve bir o kadar da aciz bir varlıktır. Sorunsuz olarak yaşamını sürdürebilmesi için fizyol...

Şehirli ve Köylü Müslümanlığı / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Köylülük veya bedevilik sözcükleri, medenileşmemiş insan veya toplulukların kabalık, yobazlık, bilgisizlik, görgüsüzlük, inatçılıkla hemhal ...

İslam Gencinin En Çetin İmtihanı / Şenel İlhan Beyefendi’nin Oğlu Şenel İlhan

İslam’ı yaşayış ve algılayışın hiç olmadığı kadar buhranlı olduğu bir zamandayız. Hak ve batılın birbirine karıştığı, her türlü küfrün dille...

İhlâsın Sırrı, Allah (c.c.) Sevgisinde Saklıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir müminin öncelikle görevi, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat fırkasından olan âlimlerin bildirdiği bir şekilde, tenzih ve takdis şartlarına uygun ...

Yetersizlik Duygusu Nasıl Değerlendirilmelidir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56) İnsanların ve cinlerin yaratılış amacını özetleyen...

Asil Ruhlara Nankörlük ve Haset... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!” (İbrahim, 14/...

Kendimizi Tanımak Kendimize Yaptığımız En Büyük İyilik ve En Akıllıca Yatırımdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Rabbimiz insanoğlunu meraklı yaratmıştır, her şeyin aslını esasını merak eder, öğrenmek ister. Çocuklarda bu özellik çok daha bariz belli ol...

Kader, Çok Acayip ve Gizemli Bir Sır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kader konusu İslam’da anlaşılması zor konulardandır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Kader hakkında fazla konuşmayın, çünkü sizden...

Musibetlerin Hikmeti Üzerine… / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanoğlu dünya ve ahiret yaşamı olarak iki dünyalı bir varlıktır. Bu gerçek sebebiyledir ki sadece bu dünya hayatına inanan ve ona endeksli...

İnsan Ya Allah’a Dost Olmalı Ya Da Bu Yolda Ömür Geçiren… / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Aklı olan her insan, şu kısacık dünya hayatında sosyal statü olarak iyi bir yerde olmak, ekonomik olarak iyi bir konumda bulunmak ister; bun...