Seçme Yazılar

Tevazuyu Vakarla Dengelemek / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Müminler mütevazı olmalı. Allah kibirli kulları sevmez. Zira kibir, şeytanın ahlakıdır ve kim kibirli ise şeytanlaşmaya doğru kaymış deme...

Kuantum Fiziği ve Eşyanın Hakikati / Prof. Dr. Murat Özer

Madde nedir, ilk madde nedir, ya da ilk maddeyi oluşturan temel birim nedir?” soruları kuantum fiziğinin, 11 boyutlu uzay-zaman geometris...

Şenel İlhan Beyefendi'nin Dilinden “Tefekkür Ve Ahlak”

“Kültür ayrı bir şey ahlak ayrı bir şeydir. Mesela bir insan çok ahlaklı, çok cömert olabilir ama aynı insan ağzını şapırdatarak da yemek...

İnsanlığı Hayra Çağırmak

Belgeseller sayesinde hayvanlar âlemi hakkında ciddi anlamda bilgi sahibi oluyoruz. Görüyoruz ki hayvan dediğimiz mahlûkların bile kendi ...

İslamiyet Dogmatik Bir İnanç Sistemi midir? / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Dogma ve dogmatiklik nedir? Dogma; aklın, bilimin süzgecinden geçmemiş, analizine uğramamış, doğruluğu sorgulanmadan kabul edilmiş herhangi...

Mucize Bir Yeteneğimiz "Konuşmak"

Şüphesiz ki dil, lisan, yani konuşmak ve konuşarak her şeyi, en karmaşık hadiseleri en ince teferruatına kadar anlatabilmek insana ait mu...

Şenel İlhan'da Ölçü ve Hikmet

PEYGAMBER AHLAKINDA HOŞGÖRÜ SINIRI “Peygamberimiz (sav), kendi şahsına karşı yapılan kusur ve kabahatlerde son derece affediciydi. Ba...

Kognitif (Bilişsel) Yapımız/ Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bilinçaltı nedir? İnsanın psikolojik dünyasında etkisi tartışılmayan bilinçaltı denen büyük bir hafızanın varlığı artık çok açık bir ...

Zillet mi, İzzet mi? / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bizi tanıyan ve takip edenler bilirler ki, imandan sonra üzerinde en çok durduğumuz konu güzel ahlaktır. Çünkü İslam zaten başlı başına g...

İletişim Modeli ve Dini İletişim

Her etkileyici iletişimde değişmez dört temel unsurun varlığı göz önünde bulundurulur. Bunların her birinin çeşitli özellikleri, hem teke...