05 Ekim 2023 Perşembe

Efendimize Salavat Getirmenin Faydaları

Hadisi Şeriflerde buyrulmuştur ki;  "Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır." "Üzerime yüz defa salavat getirene, Allah(Celle Celalühu) bin defa rahmet nazarı ile bakar. Iştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik "Üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez."

"Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır."

"Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, Allah Teala, onun namazını kabul buyurur. Onun bu namazını Adem'e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan Illiyyine ulaştırır. O makamdan bir melek şöyle seslenir: -Artık dileğin neyse dile, her dileğin yerine getirilecektir."

"Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der: -Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var. Bana karşılık ben şöyle selam alırım: -Benden de ona selam olsun. Ayrıca onun için Allah'tan rahmet ve bereket diliyorum."

"Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allahü Teala, üzerime getirilen salavatı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını, kederlerini giderir, rızkını çoğaltır, Allah'ın yardımı ile muradına nail olur." 

"Adımı duyunca salavat getirmeyen, yüzü koyun sürünsün."  "Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen."

"Adımı işitip te salavat getirmeyen, sonu mutsuz kimsesizdir."

"Cuma günü ve geceleri üzerime yüz defa salavat getirenin Allah Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder."

"Sırat üzerinde kalmış hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat-ı şerife gelip bu durumdan onu kurtardı."

"Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz."

"Cuma günü üzerime seksen defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur." 

 Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır."

"Üzerime yüz defa salavat getirene, Allah(Celle Celalühu) bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik

ederim." "Üzerime salâvat getirirseniz, Allah ta sizin üzerinize salavat getirir."  "Cuma günü kim bana seksen kere salât getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır. Kim de günde beş yüz defa bana salâvat getirirse asla kimseye muhtaç olmaz."

  "Muhammed isminin anıldığı yerde, işten kimse hemen kendine gelip başparmağı ile yanındaki parmağını gözlerine sürüp üzerinde gezdirirse, artık o kimse hiç göz ağrısı görmez, onun gözlerine zarar gelmez."

  "Eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: "Ya Hayyu ya Kayyum" Sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir."