Ahir Zamanda Neler Olacak/ Nimetullah Hoca Efendi

Feyz: Ahir zaman meselesine çok vurgu yapıyorsunuz. Neden?

Nimetullah Efendi: Bu yüzyıl islamın yüzyılı olacak. Şüphesiz Mehdi gelecek. Bazıları bu konuyu fazla önemsemiyorlar. Çok yanlış. Ben bir çok büyüklerden kendim bizzat işittim. Zaten bir çok hadis mevcut. Mehdilik inancı Peygamberimizin soyundan büyük bir âlim bir imamın kıyametten önce bütün Müslümanları birleştirip bâtıl dinlere mensup kişilerle savaşacak. O zaman bâtıl dinler İslam'ın hâkim olması ile varlığını hem ilmi hem de itibar açısından kaybedeceklerdir.

Bu yüzyıl İslam'ın olacak inşallah dünyada zulüm ve haksızlıklar dinecek. Ama sen yapıyorsun bu soruyu kendinize sorun. Sen kendinden memnunmusun. Ben memnun değilim çok günahkarım çünkü rabbimin bunca nimeti karşısında şükr etmem ve dünyada bunca insan islamı anlatmam lazım. İşte bundan dolayı günahkârım. Japon bir prof. Bana ben Müslüman oldum ama siz Çin'e geldiniz, Malezyaya geldiniz ama Japonya'ya gelmediniz niçin geçiktiniz önceden gelseydiniz de biz de yüzyıllar önce İslam ile tanışsaydık. Dedi ben çok mahcup oldum. Arap dünyasında da Türkiye'mizde de Hz. Mehdinin geleceği konusunda büyük âlimlerimiz ittifak halindedirler buna şüphe yok.

Lakin geleceği zaman husun da farklı görüşler olabilir. Sait Bin Cübeyr ve dört mezhep imamları "İmam Hanefi İmam Maliki İmam Şafii İmam Hanbeli" ve iki akide imamları "Ebu Hasan Eşari, Ebu Mensur Maturidî" ve İmamı Gazzâlî ve Molla Fenari, Teftezani İmamı Şarani, Muhittini Arabi, İbni Hacer , İmam Suyuti, Abdulkadir Geylanî, Alatini Attar, Mevlana Halidi Bnağdadi İmam Rabbani, i Aliyul Havas, İmam Nevevi, Saidi Nursî, ibrahim Hakkı Erzurumi, ve sayamayacağımız daha birçok islâm âlimleri...Bu zaman çok önemli bir mesele bu yani…

Biz üzerimize düşen tebliğ vazifesini yaparak Hz. Mehdiye yardımcı olmalıyız. Sadece sohbet ederek olmaz. Kimsenin yapamadığına teşebbüs eder ve çalışırsan olur. Sen mehdiyi gözlemezsen çok beklersin…

Hem aramak hem çalışmak hem de Peygamber Efendimizin ahlakına talip olmalıyız. Herkes kendini kurtulmuş gibi görüyor. Hiç kimse kurtulmamıştır. Bu zamanda herkes imtihanda bunu unutmamak lazım çok dua etmek lazım çok çalışmak lazım.