İyi Anne Baba Olmanın Kuralları

AKLINIZDA BULUNSUN

İdeal Bir Anne - Babanın Kuralları:

1 Dünyaya ümitle bakar.

2 Kendini geliştirmek için çalışır.

3 Eleştirileri acımasız değil, yapıcı, yol göstericidir.

4 Tavır ve tutumları tutarlıdır.

5 Çocuklarının ihtiyaç ve isteklerini anlar.

6 Ev ortamını eğlenceli hale getirmeye çalışır.

7 Dinlemek için zaman ayırır.

8 Çocuklarının kişilik gelişimini besler.

9 Yeni ve heyecan verici aktiviteler geliştirir.

10 Çocuklarını karar verme sürecine dahil eder.

11 Küçük başarıları fark eder ve takdir eder.

12 Çocuklarının doğru yaptıkları şeyleri söyler.

13 Çocuklarını tanır, onlardan yetenekleri ölçüsünde şeyler bekler ve bunları alır.

14 Çocuklarının önemli ve özel olduğunu hissettirir.

15 Alışılageldiği yöntemlerin dışında, anne - babalık yöntemini zenginleştirmek için sürekli öğrenme ve gelişme çabası içindedir.

16 Kendilerinin ve çocuklarının moral değerlerini güçlü tutar.