200. Sayı / Feyz'den

Feyz'in bu sayısı, yine insan merkezli bir sayı. İnsan çok yönlü bir canlı olmasına mukabil, sosyal hayatı, ekonomiyi, tarihi ve kültürü insandan bağımsız ele almak mümkün olmamasına rağmen, her nedense tüm bu değişkenler insan merkezli yorumlardan uzak bir biçimde, insanın ardından sürüklenen değil, insanı ardından sürükleyen bir yapıya dönüşmüş durumda. "Neden?" sorusunun cevabı, yine insan tarafından verilmedikçe ya da insanı esas alan cevaplar olmadıkça bu sorunun doğru anlaşıldığı ya da doğru cevaplandığı söylenemez.

İşte bizde bu sayımızda bizi bugünlere taşıyan tarihin doğru yorumlanması, tarih içindeki mükemmel insan örneklerinin hayatın amacına yönelik hikmeti nasıl devşirdiği, insanı aileye taşıyan yolda insan unsurunun iyi yetişmesinin önemi, insanın düşünme araçları olan kavramlarla olan ilişkisi üzerinde durduk.

Bu sayımızın bir özelliği de anadan, yardan, arkadaştan daha mühim bir ayrılıkla içimizin burkulmasıydı. Çünkü "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." hadisinin şümulüne giren, öz ile sözün kendisinde kemal bulduğu insanlardan olan Yahya el-Abbasi Hz.'ni kaybettik. Rahman'a kavuştu, Hakk'a yürüdü, Rabbinin davetine mûcib oldu. Doğumla başlayan hayat yolculuğuna, hayatın aslı olan bir başka hayatla devam eyledi.

Dünya imtihanı bitti, manevi iklimlerin hasına kavuştu. Üzerimizde emeği çok olan büyüğümüze Allah'tan(Celle Celalühü) engin rahmetini diliyor, makamı yüce olsun diyoruz.