04 Ekim 2023 Çarşamba

Tasavvuf ve Ahlak

Diline Sahip Çıkan Dinine Sahip Çıkar

Yalan konuşmak, yalan yemin etmek, yalan şahitlik etmek, lanetlemek ve bir mümine ya da kâfire hitaben, araştırmadan elinde gerçek bir de...

"Selam" Alıp-Vermenin Psikolojik Anlamı Üzerine / Doç. Dr. Ali Kuşat

Gün geçtikçe psikoloji alanındaki yeni gelişmeler ve bulgular, psikoloji ile din arasında bir düşmanlığın değil aksine güçlü bir ilişkini...

Kalpte Şeytanî Bir Haslet Kibir

Bütün azaların büyüğü ve sahibi olan kalpten az da olsa söz etmek istiyoruz. Kalp; akaid, ahlak, kötü niyet ve iyi niyetin madenidir. Onu...

Hased ve Dünya Sevgisi

Hased (çekememezlik) kötü ve çirkindir. Allahu Teâlâ, Resulü’ne şeytanın şerrinden sakınmasını emrettiği gibi hased edenin şerrinden sakı...

Cesaret

Cesaret; korku, endişe ve zorluk karşısında zihinsel ve ahlaksal olarak ayakta kalma gücüdür. Cesaret, erdemli bir sonuca ulaşmada bireyi...

Dert Tasavvuru ve Maneviyat / Doç.Dr. Vahit Göktaş

Gerek internette basit bir tarama yaptığımızda, gerek medyada ve gerekse de çevremizde çok sayıda intihar haberine rastlayabiliyoruz. ...

Hiç Kimse Kendi Ameliyle Cennete Gidemez

Tembellik ve ibadet yapmamakla beraber mağfirete güvenmek, insan için çok zararlı şeylerdir. Lâkin tembellik ve mağfirete güvenmek bu zam...

Hayâ, Müsbet Kibirdir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsanları hayvanlardan ayıran en belirgin özellikler ne diye sorgulasak iki önemli ve belirleyici vasıfla karşılaşırız; bunlardan birisi ...

Mevlânâ ve Edep / Doç. Dr. Vahit Göktaş

Tasavvufî eğitimde edep, uyulması gereken temel ilkelerden birisidir. Bu manada sufiler tasavvufu, “edepten ibarettir” demek suretiyle on...

Nerede Olursanız O Sizinledir

İcad (sade yokluktan var etmek)  yüce Allah’a ait olduğu gibi imdat (var etmekten sonra ard arda yardım göndermek) de yüce Allah’a a...