05 Ekim 2023 Perşembe

Tasavvuf ve Ahlak

Gönlünü Aç Sevgini Çoğalt / Dr. Adem Ergül

İmânın var oluşu, önce gönülde başlar. Muhabbet zemini üzerine oturur. (Hucurât,49/7) Allah muhabbeti işin merkezidir. Bu merkez sevgiye bağ...

Diri Kalma ve Yenilenme / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbânî ve nebevî mektebin eğitim müfredatında istiğfarın ve gecelerin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Özellikle duyguların derinleşmes...

Affedelim Ki Affa Layık Olalım

  Hem affedilmeye hem de affetmeyi bilmeyi öğrenmeye ne kadar çok ihtiyacımız var. Özellikle yaşadığımız şu zaman diliminde. ...

Ümit İksiriyle Heyecanı Zinde Tutmak / Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül

Sıkıntılı, yıkık ve mahzun gönüllere ümit aşılamak ne kudsî bir görevdir! Hayat yolculuğu düz bir çizgi değildir. Zaman zaman, iniş v...

Cömertlik / Prof. Dr. Hayati Hökelekli

Cömertlik, eldeki imkânları meşru ölçüler içinde, gönüllü olarak ve karşılık beklemeden başkalarının yararına sunma eğilimidir. Cömertlik...

Gök Kapılarının Açılması / Dr. Adem Ergül

Sen aczine, âcizlİğine bakma, İsteğine bak. Mevlânâ -kuddise sirruh- şöyle der: “Allah yeri, göğü yarattı ve aralarında birçok nû...

Nefisle Nasıl Mücadele Edelim?

“Nefsin her türlü pisliği yapabileceğini kabul etmekle” başlar kadim irfan. İnsanlık tarihinde bireysel kötülüklerin ötesinde toplu gelen be...

Gönül Seferi / Dr. Adem Ergül

Sevgi bağı her şeyin temelidir. Kur’an-ı Kerîm’i Allah’ın bize gönderdiği özel bir mesaj gibi dikkatli bir şekilde okumaya başladığım...

Toplumları Temizleyen Amel “Emr-i Bi’l-Ma’ruf Nehy-i ani’l-Münker”

Fen bilimlerinin önemli bir yasası olan entropi yasası, zamanla her şeyin yıprandığını gösterir. Demir paslanır, çiçek solar, güneş ısısı...

Gönül Eri Olmak / Dr. Adem Ergül

Son dönemde sıkça gündeme gelen “gönüllülük” kavramını herkes kendi dünya görüşü çerçevesinde tarif etmekte ve içini doldurmaya çalışmaktadı...