Tasavvuf ve Ahlak

Mevlânâ ve Edep / Doç. Dr. Vahit Göktaş

Tasavvufî eğitimde edep, uyulması gereken temel ilkelerden birisidir. Bu manada sufiler tasavvufu, “edepten ibarettir” demek suretiyle on...

Nerede Olursanız O Sizinledir

İcad (sade yokluktan var etmek)  yüce Allah’a ait olduğu gibi imdat (var etmekten sonra ard arda yardım göndermek) de yüce Allah’a a...

Peygamberimiz'in (sav) Mucize Ahlâkı

Kur’ân’a göre bir iman ve ibadet dünyası inşa etmek ve bu misyon üzere yaşayıp bu misyon üzere de ahiret âlemine göçüp gitmek, her Müslüm...

Ameller Niyetlere Göredir / Hüsnü Geçer Hocaefendi Hz.

Hz. Nuh aleyhisselam gemide iken şöyle dua etti: “Ey Rabbim, ey beni terbiye eden, küçükken beni besleyen Rabbim! Beni mübarek bir yere...

İnsanı Firavunluğa Götüren Ahlak "Müstağnilik"

Bediüzzaman Said Nursi Hz. bir risalesinde “Allah’a giden yollar nefesler adedincedir.” der; sonra da kendi tarîkini şöyle özetler: “Acz-i m...

Saat ve Zaman / Kenan Kurban

Dalgalar bütün şiddetiyle kayaları aşmak istercesine kıyıyı dövüyordu. Bu hiddetin sebebi neydi? Deryalar, insanoğluna binbir nimet ikram...

Yakini Elde Etmek Zor mudur?

Ey ihvan topluluğu! Allah yardımlarını bizden ayırmasın. Şunu iyi bilelim ki Allah’ın yanında kalblerin en hayırlısı ve en sevdiği kalb b...

Af ve Hoşgörü

Terim olarak “Af” suçu bağışlamak, cezalandırmaktan vazgeçmektir. “Sonra kötülüğün (sıkıntı ve darlığın) yerine iyiliği (bolluk ve genişl...

Rasulullah’a En Yakın Olanlar

Rasulullah’a (sav) en yakın ve O’na en evla olan insanlar, Allah’ın emirlerini yaşamada en hırslı olanlar, onunla en çok meşgul olanlar, ...

İzzet

“...İzzet, Allah’a Rasulü’ne ve müminlere aittir.” (Münafikûn 63/8) ayeti Müslüman’ın zelil olması, kendini küçük görmesi diye bir şeyin ...