04 Ekim 2023 Çarşamba

Tasavvuf ve Ahlak

Fatih Çıtlak İle Hz. Mevlana ve Tasavvuf Üzerine Söyleşi

  FEYZ: Efendim, bazı sözler var ki, dolu dolu yaşanmış bir ömrü tanımlayıp atıverir ve her şeyin özetidir adeta. Mevlana Hz.'nin "...

Dr.Faik Özdengül İle Mesnevi ve Terapi Hakkında Mülakat

Feyz: Mesnevi ile nasıl tanıştınız? Dr. Faik Özdengül: Kişisel gelişim ve hipnoterapi alanında bayağı iyi sayılabilecek duruma gelmiş...

S.Muhammed Nurani Hz. İle Tasavvuf ve Mürşid Üzerine Röportaj

FEYZ: Mürşid-i Kamil diye bilinen Allah dostlarından velilerden İslamı gerçek manada yaşama noktasındaki müslümanlara faydalarından biraz ba...

Kasım Yağcıoğlu Efendi İle Tasavvuf ve Halvetilik Hakkında Mülakat

Feyz: Öncelikle, Pir Şaban-ı Veli'den bahseder misiniz? Kasım Yağcıoğlu Efendi: Pir Şaban-ı Veli hazretleri Anadolu'da en son yetişen mürş...

Muhammet Konyevi Hz. İle Tasavvuf ve M.Raşid Hz Hakkında

FEYZ: Efendim, bize vakit ayırdığınız için Allah (Celle Celalühu) razı olsun. Bazı bid'at ehli insanlar haşa tarikatı ve rabıtayı inkar ediy...

Molla Yusuf Arvas Hz. İle Tasavvuf Üzerine

Molla Yusuf Arvas Hz. Kimdir ?   Gavs-ı Hizanı (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz)'ın akrabası ve Arvas Seyyidlerindendir. Seyyid Yusuf Arv...

Molla Yahya Efendi İle M.Raşid Hz. ve Tasavvufta Dersler Üzerine

FEYZ: Efendim, mürşid-i kamil rabıtasını inkar eden bazı insanlar var. Rabıta hakkında Kur'an ve sünnetten deliller getirebilir miyiz? ...

Abdullah Çetin Faruki Efendi İle Tasavvuf ve Ahlak Hakkında

Feyz; Efendim  harâmı ve helâlin, ilmihâl bilgilerinin öğrenilmesine rağmen toplumumuzda ahlâkî bir erozyon var? Çaresi nedir? Ab...

Muhammed Vasıf Geylani Hz. İle Tasavvuf ve İhlas Üzerine Söyleşi

İhlas "De ki, Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde yüzlerinizi ona (Kıbleye) doğrultun ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvar...

Hüsnü Geçer Efendi; Tasavvuf ve İhlas

FEYZ: Efendim, ihlas nedir? İhlası biz nasıl anlamalıyız? İhlaslı insan nasıl olur? Hüsnü Geçer Efendi : İhlas, ıstılahi manada yani tasa...