Tasavvuf ve Ahlak

Toplumları Temizleyen Amel “Emr-i Bi’l-Ma’ruf Nehy-i ani’l-Münker”

Fen bilimlerinin önemli bir yasası olan entropi yasası, zamanla her şeyin yıprandığını gösterir. Demir paslanır, çiçek solar, güneş ısısı...

Gönül Eri Olmak / Dr. Adem Ergül

Son dönemde sıkça gündeme gelen “gönüllülük” kavramını herkes kendi dünya görüşü çerçevesinde tarif etmekte ve içini doldurmaya çalışmaktadı...

Allah (c.c.) Yakînimizi Artırsın

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey falan! Y...

Oyalanmadan Yola Çıkmak / Dr. Adem Ergül

Gönülde mazeret yoksa aşılamayacak engel de yoktur. Musa aleyhisselam Rabbi’nden aldığı bir davet sebebiyle kavminden yetmiş kişiyi d...

Merhameti Kuşanmaya Çok İhtiyacımız Var

Güzel ahlakın içinde bazıları vardır ki diğer tüm ahlaklara faziletçe baskın gelir veya aslında hepsini içinde barındırır. Onlardan biris...

Hizmet Feyzi / Dr. Adem Ergül

Kur’ân-ı Kerim’de takva, insanların Allah katındaki dindarlık ve değer ölçüsü, diğer bir ifadeyle kulluk kalitesi olarak takdim edilmişti...

Ümitsizliğe Yer Yok! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

“Allahım! Senin rahmetİne erişmeyi ümit ediyorum”   ( Ebu Davud: Edeb 101) Ümitsizlik Ve Karamsarlık Günümüz Müslümanlar...

Allah’a Kullukta İzzet Vardır

Allah Teâlâ insanoğlunu niçin yarattığını şöyle beyan ediyor: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâri...

Nimetlere ve Musibetlere Bakış Açısı / Dr. Adem Ergül

Dünya hayatına “Dâru’l-İmtihân” (imtihan yurdu) denilmiştir. Zira hayatın hemen her alanında çeşit çeşit ilâhî sınavlar söz konusudur. Bu...

İffet ve Namus/ Prof. Dr. Hayati Hökelekli

İffet; cinsel dürtülerini kontrol etmek, namuslu olmak, nezih ve temiz olmak, saf ve lekesiz olmak, ılımlı ve alçak gönüllü olmak gibi an...