Seyyid Abdulkadir Geylani Hz.'nden Dualar

  Ayeti kerimede Allah'u Teala "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe Suresi/128) Buyurmakta.

Rabbim olan Allah'a kulluk eder ona şirk koşmam.

Allah'ım sana bütün güzel isimlerinle dua ediyorum. Senden başka ilah yoktur, Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Peygamber Efendimiz'e ve onun ehline, Hz. İbrahim'e merhamet ettiğin gibi  merhamet etmeni diliyorum. Sen şüphesiz cömertsin ve merhamet edensin.
Allah'ım Peygamberimiz'e (s.a.v) ve ehline layık oldukları şekilde rahmetinle muamele et. Peygamber Efendimiz'in koruyucusu olarak sen onu ve onun ehlini layık oldukları şekilde mükâfatlandır. Allahım, sen yedi kat göğün, yüce arşın ve her şeyin rabbisin. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve yüce Furkan'ı indiren sensin.

Allah'ım sen İlk'sin ve senden önce de bir şey yoktur. Sen Son'sun senden sonra da başka bir şey yoktur ve olmayacaktır. Sen Zâhir'sin, senden üstün bir şey yoktur. Sen Batın'sın, sensiz hiçbir şey yoktur. Hamd yalnızca sanadır. Senden başka ilah yoktur, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerdenim. Allah'ın dilediği olur, dilemediği şey olmaz. O'ndan daha üstün bir güç yoktur.

Allah'ım senin kulun ve elçin olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'e; bize, ona dua etmeyi emrettiğin şekilde, mübarek ve pâk bir bağışlanma nasip eyle. Allah'ım Peygamberimiz' Hz. Muhammed'e sonuna kadar merhamet eyle. Yine Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hayırlarını sonuna kadar nasib eyle. Allah'ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i her türlü musibetten kurtar, onu her türlü hayırda başarılı kıl, ona bereket ver, onu salih kullarının başı kıl, onu her türlü kötülükten koru, onu her hayırda kazançlı kıl, ona sevgin daim olsun, onu her şeyin üstünde tut. Merhametinin en genişi, lütfünün en bereketlisi kulun ve elçine (s.a.v) olsun. Çünkü o, sabahın ilk aydınlığı ve tevhidin nuru, rabbanî sırların doğuşu, ezeli hakikatlerin güzel yüzü, rahmanî erenlerin süsü, bütün peygamberlerin nuru, bizim efendimiz, senin peygamberindir.  Sen onu "Yâ Sîn. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin" diye övdün. O bütün elçilerin hakikati ve rehberidir. Çünkü sen "Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri (düzenlemesi)dir." (Yâsin Sûresi, 38) buyurdun. O bütün velilerin cevheri ve ışığıdır "Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selâm" (vardır)." ayetinde buyurduğun gibi.

Allah'ım, tertemiz ve pak; Arap asıllı; Kureyş'li; Haşimî soyundan; Mekkeli; cömertlik ve ululuk sahibi; iyilik ve güzellik sahibi; gaza ve sefer ehli; cihad, ganimet, taksim âmiri; mucize-delil ve kendisine has işaretler sahibi; hac-telbiye ve saç kesme ibadetinin önderi; Safa, Merve, meş'erulharam, makam, kıble, mihrab ve minberin sahibi; makam-ı mahmudun, Kevser havuzunun, şefaatin ve Allaha secdenin sahibi; şeytan taşlamanın ve Arafatta vakfenin sahibi; geniş ilim ve hikmetli sözlerin sahibi; ihlasın doğruluğun ve istikametin sahibi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) merhamet eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) bütün bela ve musibetlerden koruduğun gibi bizi de bütün sıkıntı, bela, dert, kederlerden koru; bütün fitne, afet ve hastalıklardan emin kıl; bütün ayıp ve kötülüklerden temizle; bütün günahlarımızı bağışla; bütün hatalarımızı sil; bütün ihtiyaçlarımızı gider; senin katında en üst makama çıkar; bizi dünyada ve ahirette son arzumuz olan iyiliklere ulaştır. Sen Rabbimiz, Efendimiz ve dualarımızın yegâne merciisin.

Allah'ım sen bana; kulun, elçin, tertemiz ve pak Peygamberimiz Hz. Muhammed'e;  onun aline; ashabına; evlatlarına; eşlerine; zürriyetine; ehl-i beytine; akrabalarına; dostlarına; yakınlarına; yanında bulunanlara; kendisine tabi olanlara; kendisine hizmet edenlere; kendisini tedavi edenlere sonsuz ve hesapsız merhamet eyle. Bize mağfiretinle muamele eyle.

İlahi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) bütün yaratılanlara üstün kıldığın gibi bu salâvatlardan ve dualardan her birini, yerdeki ve gökteki bütün Müslümanların salâvatlarına ve dualarından üstün kıl. Ya ekreme'l ekremîn ve ya erhamarrahimîn! "Ya Rabbi, sen duyan ve işitensin, bizim de duamızı işit ve kabul buyur. Sen Tevvabsın, Rahimsin, bizim de tövbemizi kabul eyle.

Kaynak; Geylani Külliyatından Salavat ve Evrat