Seyyid Abdulkadir Geylani Hz.’nin Dilinden Dualar

 

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım sonsuz merhametini bizden esirgeme, bereketini daim ve geniş eyle, en güzel selamını kaim eyle.

Allah'ım bütün bu güzellikleri; insanların en şereflisi, en ahlaklısı, imanî güzelliklerin kaynağı, ihsanın tecelligâhı, Rahmanî sırları kapısı, bütün peygamberlerin birleştiricisi, peygamberler ordusunun en ileri neferi ve komutanı, bütün yaratılmışların en sevgilisi, izzet ve şeref bayrağının taşıyıcısı, en yüce övgüleri elinde tutan, ezeli sırların şahidi, ilk sırların seyircisi, kıdemin lisan-ı hâli, ilimin kaynağı, hikmetin menbâı, hilmin serveri, külli ve cüzî varlığın sırrının sahibi, ulvi ve suflî insanî varlığın yegâne temsilcisi, her iki varlığın cesedinin ruhu, dünya ve ahiret hayatının ta kendisi, en yüce kul, en ahlaklı seçilmiş insan, Halil-i Azam, Habib-i Ekrem, efendimiz ve baş tacımız, peygamberimiz Hz. Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip'e ve onun ehline ve ashabına, malumatın adedince, kelamın uzunluğunda, adın her zikredildiğinde, senin adın her anılması gerektiğinde, nasip eyle.

Allah'ım sana peygamberimizin varlıkları aydınlatan nuru hürmetine yalvarıyoruz, kalplerimizi müjdeleyici ve hidayete erdiren, rahmet ve ilim sahibi, her şeye şamil nuru ile nurlandır. Gönlümüzü onun genişlik veren nuru ile genişlet, "Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır" (Yunus sûresi 10/61).

Kalplerimizi onun geniş ve takva sahiplerine ışık ve nur olan kalbinin nuru ile ferahlat.

Nefislerimizi onun temiz ve pak nefsinin nuru ile tahir kıl. "Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir" (Yâsîn Sûresi 36/12).

Üzerimize senin nurunun ışığı ile parlaklığı ile aydınlanmış makamlar nasip eyle. Onu aramızda hakikatle yaşayan, senin kayyum sıfatınla yaşar kıl. Böylelikle biz dahi onun nuru vasıtasıyla ebedi yaşayışa adım atalım.

Allah'ım Hz. Muhammed (s.a.v) onun ehline ve ashabına sonsuz merhamet ve en güzel selametler nasip eyle. (Amîn)

Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Rahman! Kalplerin aynasında beliren mertebelerin tecellisi ve senin tecellinin mertebeleri hürmetine bizi Hulefa-i Raşidîn ve Eimme-i Mukarrebîn'den eyle.

Allah'ım Hz. Muhammed'e; lütfunun güzelliği, sevginin yumuşaklığı, saltanatının izzeti, kudsiyetinin kemali, zahiren yokluğunda veya batınen varlığında manasına sınır koyulamayan batini sırlarının mutlak nuru, Rabbanî sırların güneşi, Rahamanî zatların en yücesi, dosdoğru hükümler içeren Kayyım kitapların öncüsü, senin zatından gelen apaçık ayetlerin nuru, zatının birliği ve sıfatlarınla hakikatini verdiğin, nuruyla peygamberleri yarattığın, "Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz" diye söz almış, "Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?" demişti. Onlar, "Kabul ettik" demişlerdi. Allah da, "Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım" demişti" (Âli İmrân, 3/81) ayettinde geçtiği üzere hakikat olan sözünle onlardan misak olarak zatını kendilerine tanıttığın peygamberimiz'e merhamet ve bağışlanma lütfeyle.

Allah'ım kemalin en güzeli, yüceliğin tacı, vasilin güneşi, varlığın eşiği, bütün varlıkların hayatiyeti, mülkünün yüceliği, varlıklarının yüceliği, kudretinin bekçisi, saflığın ve paklığın en yüksek mertebesinin sahibi, sana yakın olan zatların en yakını, senin büyük sırrın, Habib-i Ekrem'in, En sevgili dostun, bizim mevlamız ve efendimize en güzel salavatlar ihsan eyle.