Küreselleşme İçinde Kaybolmayan Ruh “Paylaşma ve Dayanışma”

 

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında pek çok hayırlı işe imza atan, yüzbinlerce muhtaçla hayır sahipleri arasında bir şefkat körüsü kuran, İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin ÇİL ile yaptığımız röportajı siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz…

Feyz:Geçtiğimiz yıllarda  IBS olarak çok geniş kapsamlı, dünya çapında  yardım faaliyetleri yaptınız. Bu faaliyetleri dinlemeden  önce, bize dernek hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Tabii ki… "İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği" ya da kısaca IBS, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik misyonu çerçevesinde dünyadaki tüm ihtiyaç sahibi kardeşleriimize insani yardımların ulaştırılmasına yönelik faaliyetleri düzenleme amacı ile   kurulmuştur. 15 yıldır eğitimden sağlığa, afetlerden savaşlara, yetimlerden kimsesizlere yani tüm kırık kalplere insani yardımın her boyutuyla dünyanın dört bir tarafına el uzatan bir derneğiz.

Feyz: İsminizin kısaltılmışı olan "IBS" ne anlama geliyor?

IBS, derneğimizin "İstanbul International Brotherhood and Solidarity Association" şeklindeki İngilizce yazılışının baş harfleri… Bu da "İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği" demek… Yurtiçi ve yurtdışındaki münasebetlerimizde kullanım kolaylığı ve tanınma imkânını artırdığı için kısaltılmış şekli olan IBS'i daha fazla kullanıyoruz.

Feyz: Faaliyet tarihiniz soydaş ülkelerle başlamış bu hizmetleri kısaca anlatabilir misiniz?

IBS, kuruluşunun ilk yıllarında ülkemize gelen soydaş öğrencilere iâşe, ibâte ve rehberlik hizmeti vererek faaliyetlerine başladı. Bu hizmetlerinde hayli başarılı olan derneğimiz, yüzlerce öğrencinin ülkemizden bilgi, irfan ve Türkiye sevgisi kazanarak memleketlerine dönmelerine vesîle oldu.

Bugün başlıca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Dağıstan, Yunanistan ve bazı Avrupa ülkelerinde IBS'in katkılarıyla hayata hazırlanmış yüzlerce soydaşımız, şimdi hem ülkelerine ve hem de bütün insanlığa hizmet vermektedirler. Bu öğrenciler aynı zamanda şu anda ülkelerinde birer Türkiye kültür elçisi durumundadırlar.

IBS, ayrıca başta Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Balkan ülkelerinde bulunan birçok muhtaç soydaş kardeşimize aynî ve nakdî destek göndererek bu bölgelerde insânî yardım faaliyetlerine de imza atmıştır. Bu çerçevede bilhassa Karadağ, Kırım-Tatar muhacirleri ve Balkanlar gibi savaşın izlerini ve yaralarını hâlen yaşamakta olan binlerce mağdur insana ulaşarak Türkiye adına büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Derneğimiz yurtdışında ülkemizi, kültür ve medeniyetimizi gerektiği gibi temsil etmek için gayret göstermekte, mümkün olduğunca medeniyetimizin kültür zenginliklerine sahip çıkmaya çalışmakta, bunun için kültürel etkinlikler düzenlemeye de gayret göstermektedir.

Feyz: Dünya çapında yapmış olduğunuz yardım faaliyetlerinden de bahseder misiniz?

Memnûniyetle… İlk yıllarında Azerbaycan-Karabağ, Kırım, Kosova kriziyle uluslararası insânî yardım faaliyetlerinde binlerce soydaşımıza şefkat eli uzatan IBS, Adapazarı ve Düzce depremiyle hız ve tecrübe kazanarak, insanlığın bu ve benzeri felaketlerle her an karşı karşıya bulunduğu bilincine vararak daima hazırlıklı olmaya çalıştı. Nitekim 2004 yılında Endonezya Aceh'de meydana gelen büyük deprem ve ardından yaşanan Tsunami felâketinde bilindiği üzere, üç yüz bine yakın insan hayatını kaybetmiş yine yüz binlerce insan evsiz kalmıştı. Derneğimiz, derhal yardım faaliyetinde bulunma kararı aldı.

Derneğimiz, halkımızın gönlünden kopararak bağışladığı yardımları titizlikle yerine ulaştırmış ve aynî ve nakdî yardımların yanında, Endonezya'nın Banda Aceh bölgesinde evsiz kalan yüzlerce âileye kalıcı konut inşa etmiştir. Ayrıca yetim kalan 410 yavruyu himayesi altına alarak büyük bir kompleks hâlinde bir "Yetimler Köyü" inşâ etmiş, bu yavruların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını temin etmiş ve hâlâ temin etmeye devam etmektedir.

2005 yılında Pakistan'da meydana gelen depremde binlerce kişilik "çadır kent" kurmuş, 18 tırlık gıda ve yiyecek yardımını bölgeye ulaştırmıştır. Bu deprem, ayrıca Hindistan'a da ağır hasar vermiş; aynı şekilde oraya şefkat elini ulaştıran Derneğimiz, Türkiyemizin adını bu ülkede de şerefle temsil etmiştir.

2006 yılında Ortadoğu'da meydana gelen krizde, evlerinden ve yurtlarından kaçan binlerce Lübnanlı kardeşimize muhtelif gıda, ilaç ve giyecek yardımlarında bulunmuştur.

Saydığımız bu ülkelerde ve bunların yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Gürcistan, Kırım, Rusya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya gibi soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde de yıllardır kurban faaliyetleri yapmaktadır. Bu ülkelere ilâveten son yıllarda Nijer, Senegal, Gine, Bistau, Brezilya, Ekvator, Bolivya ve Kolombiya'da kurban faaliyetinde bulunarak güzîde ülkemizi, bu uzak diyarlarda da temsil etmiş ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesine katkıda bulunmuştur.

2008 yılında da yurtiçinde ve yurtdışında  yardım faaliyetlerimize bütün gayretimizle devam ettik. Özellikle Afrika Kıtasındaki yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkelerden olan Etiyopya'da açtığımız içme suyu kuyuları ve erzak yardımları, hamdolsun, büyük bir hayra vesile oldu. İçme suyu bulamayan ve çamurlu sularla ihtiyaçlarını karşılayan halk, derneğimizin açtığı içme suyu kuyularıyla temiz suya kavuşmanın sevincini hayırseverlerimize can u gönülden yaptıkları dualarla dile getirdiler. Bizler su olmadan yaşamanın ne demek olduğunu belki pek bilmiyoruz. Ama gittiğimiz yerlerde gördük ki, evlerimizin çeşmelerinden akan su bile bizim için en büyük nimetlerden bir tanesi. Bir damla temiz su, bir lokma ekmek bulabilmek için insanların ne büyük sıkıntılar çektiğini görünce, imkanlar içinde yüzen bizlerin hesabının çok ağır olacağını da daha iyi anladık.

Afrika'da başladığımız bir başka güzel hizmet de katarakt ameliyatları. Mevsim, beslenme şartları gibi sebeplerle katarakt hastası olan ve maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi olamayan yüzlerce Afrikalının yeniden gün ışığına kavuşabilmesi için derneğimizin organize ettiği katarakt ameliyatları  bölge halkının hayır duaları olarak yardımseverlerimize dönüyor.

Ayrıca Ramazan ayının gelmesiyle birçok ülkede gıda yardımlarında bulunduk. Bunun yanında açtığımız iftar çadırları da fakir ülkelerdeki yoksul halk için büyük bir sevinç yaşattı.

Feyz: Ortadoğu'da Filistin Gazze şeridinde de büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Derneğinizin Filistin ile ilgili yaptığı faaliyetler nelerdir?

Evet, maalesef Gazze şeridinde yaşayan siviller büyük sıkıntılar çekiyor. Ama hamdolsun, vefakar Anadolu insanı, o bölgedeki kardeşlerini şimdiye kadar hiç unutmadı ve bundan sonra da unutmayacaktır. Biz dernek olarak hayırseverlerimizden bölgeye ulaştırılması için gelen yardımları bu yıl içinde iki etap halinde Gazze'ye ulaştırdık. Yaklaşık 500 civarında aileye gıda yardımında bulunduk. Ayrıca bölgede fakir gençlerin evlenebilmeleri için düzenlenen organizasyona biz de dernek olarak  katkı sağlayarak, onların mutluluğuna ortak olduk. İnşaallah bundan sonra da bölge için gelen yardımları göndermeye devam edeceğiz.

 

Feyz: Derneğiniz, bu gibi yurtdışı faaliyetlerinin yanında ülkemizde de bir çok yardım faaliyetinde bulunmuştu, değil mi?

Evet. Bilhassa 1999 Gölcük-Adapazarı ve yine aynı yıl Düzce depremlerinde insânî yardım faaliyetlerimiz hız kazandı. Bu çok üzücü ve hâlâ acılarla hatırlanan tabiî âfetlerde bütün dünya el ele vermişti. IBS de büyük bir yardım kampanyası düzenleyerek bu bölgelerde aşevleri ve çadır kentler kurdu; gıda, sağlık, temizlik ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek hizmetlerinde bulunarak onbinlerce insanımıza yardım elini uzattı. Hatta Düzce depreminde bölgeye giren ilk sivil toplum kuruluşu olarak adımız o günlerde büyük medya organlarında yer almıştı.

Kurban 2007 döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla derneğimiz Şırnak ilinde 10.000 kişiye gıda ve kurban eti yardımında bulunmuştu. 2008 yılında da yurtiçindeki faaliyetlerimize hızla devam ettik. İstanbul, Van ve Erzurum'da yüzlerce aileye erzak dağıtımı yaptık. Yine arkadaşlarımız İstanbul'da tesbit ettiğimiz ailelere aylık sürekli erzak yardımı götürmeye devam ediyorlar.

Dernek olarak Kars'ta da örnek bir organizasyon gerçekleştirdik. Engelliler haftası dolayısıyla Kars'tan gelen yardım çağrılarını cevapsız bırakmayarak akülü ve manuel engelli sandalyesi dağıtımında bulunduk. Ayrıca Kars'ta bir ilki gerçekleştirerek, iki bacağı da olmayan bir vatandaşımıza üç tekerlekli engelli motosikleti hediye ettik.

Yine Ramazan ayında İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu noktalarda iftar vakti iftariyelik dağıtımı yaptık. O sıkışık anda iftara evine yetişemeyen vatandaşlarımız derneğimizin ikram ettiği iftariyeliklerle oruçlarını açarak bu güzel hizmete sebep olanlara teşekkür ettiler.

Feyz: Geçen yıl IBS olarak yapmış olduğunuz kurban faaliyeti öncesi, Anadolu'da büyük bir kampanya başlattınız. Anadolu'nun bu organizasyon ile ilgili nasıl bir teveccühü oldu?

Bu duyguları kelimelere dökmek imkânsız… Bunu ancak o seyahatlerde yaşayarak anlayabileceğinizi ifade etmek isterim. Ama yine de dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışayım.

Bu seyahatimizde Anadolu'muzun hassas, berrak, zarif ve merhamet dolu insanlarla dolup taştığını gördük. Bandırma, Denizli, Kayseri, Nevşehir, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bursa gibi yirmiden fazla şehrimizi bizzat ziyaret ettik. Gidemediğimiz diğer şehirler ve yurt dışına haberler göndererek kampanyamıza destek istedik.

Hepsinde büyük bir coşku, fedakârlık, muhabbet yarışı gördük. Birçoğu kendi imkânlarını zorlayarak çocuklarının ve ailesinin rızkından kısarak kardeşlerini kendilerine tercih etti. Yaşadığımız olayları ve Anadolu insanının gönlünün yüceliğini anlatmaya imkân yok!

Kimi hayırseverler tek kurbanını Afrika'ya gönderdi, kendisi bayramda et yiyememek pahasına dahi olsa. Kimi öğrenciler, harçlıklarını birbirlerine ekledi, bir kurban parasını tamamlayabilmek için. Kimileri de bir yerine iki-üç kurban kesti, farklı farklı ülkelerde, rengârenk kardeşlerini sevindirebilmek için.

Kurban bayramı öncesinde ve bayram boyunca telefonlarımız ve fakslarımız susmadı. Binlerce insan, adeta bir yardım seferberliği başlatmıştı. Herkes, sağına, soluna müracaat ediyor, bir kişinin daha yüzünü güldürmek için çalışıyordu.

Tabii bu yaşadıklarımız bizi hem duygulandırdı, hem de nasıl bir emanetin yükünün altına girdiğimizi hissettirdi. İnsanların bu temiz duygularına layık olmaya çalışmanın mesuliyetini hissederken, bir yandan da böylesine necip bir milletin ferdi olmakla iftihar ettik. Gittiğimiz ülkelerde bu hassasiyet ile kurban alırken ve dağıtırken çok titiz davrandık.

Feyz: Anlaşılan geçen Kurban Bayramı IBS açısından dolu dolu geçmiş. 2007 Kurban Organizasyonu kapsamında, IBS'in hangi ülkelerde yer aldığını ve neler yaptığını öğrenebilir miyiz?

Tabii memnuniyetle… Yönetim Kurulumuzun 2007 Kurban Organizasyonu ile ilgili olarak yapmış olduğu toplantılar neticesinde, başta Senegal, Gine-Bissau, Etiyopya, Brezilya, Rusya ve Endonezya olmak üzere, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya, Güney Amerika ve Afrika'da toplam 25 ülkede organizasyon düzenlemeyi kararlaştırdık ve hemen bu konu ile ilgili resmî işlemlere başladık.

Tamamı gönüllülerimizden oluşan ekiplerimiz, Kurban Bayramından önce bölgelere ulaştılar ve hemen gerekli çalışmaları başlattılar. Coğrafî farklılıklardan dolayı kimi yerlerde ülkemizden bir gün öncesinden kurban kesimlerimiz başladı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bütün kurbanlarımız, vekâletler tek tek okunarak kesildi.

Tabii bu dağıtımlar esnasında pek çok sevinci ve hüznü bir arada yaşadık. Belki de yılda bir kez boğazlarından geçen et, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği ve bizim de aracı olup ulaştırdığımız kurbanlar olan o muhtaçların yüzlerindeki şükran duygusu hepimizi hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı. Çünkü güzel ülkemizi o coğrafyalarda temsil etmenin haklı onuru ile hareket ediyorduk. Bununla birlikte, bir lokma et alabilmek için sırada bekleyen insanların, kendilerine et kalmadığını öğrendiklerinde yaşadıkları hüzün de bizleri derinden etkiledi.

"Yine geleceksiniz değil mi?"

Tek cümle ile söylemek gerekirse, Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da, yani dört kıtada onbinlerce insan, Anadolu'dan gönderilen kurbanlarla bayram etti. Ve hemen hepsinin dile getirdiği ortak bir cümle vardı: "Yine geleceksiniz değil mi?"

Feyz: 2008 yılı kurban dönemi hazırlıkları hakkında da kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Memnuniyetle. Geçen yıllarda kazandığımız tecrübelerle, inşallah, bu kurban döneminde de ülkemizde ve farklı ülkelerde organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Özellikle Afrika ülkelerinde  bu kurbanda daha yoğun faaliyet göstereceğiz inşallah. Bunu böyle kararlılıkla söylüyorum, çünkü oralardaki insanlara bu sene için söz verdik. Düşünün; bir lokma et yemek için bir yıl bekleyen insanların da olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu sorumluluk bizleri o fakir ülkelere gitmeye mecbur ediyor. İnşallah hayırsever kardeşlerimizin desteği devam ettikçe bizler bu hizmete devam edeceğiz.

Feyz: IBS bildiğimiz kadarı ile bir çok uluslararası organizasyona da kabul edilmiş;

Evet bahsettiğimiz bu çalışmalarımız semeresini vermiş ve vermektedir. Kurulduğumuz 1994 yılından bugüne kadar gün geçtikçe hizmet halkamız genişlemekte, bunun sonucunda bugün uluslararası alanda birçok organizasyonda yer almaktayız. Derneğimiz, AB tarama sürecinde devletimizin insanî yardım kuruluşları arasından AB'ye bildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan biridir. Ayrıca IBS, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla "Kamu Yararı"na çalışan dernek statüsünü almış sayılı sivil toplum kuruluşundan biridir. Kuruluşumuz 2005 yılında B.M.'nin sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ECOSOC-NGO ve Dünya  Aile Organizasyonu (WFO) birimine üye olmaya hak kazanmıştır. Diğer yandan İslâm Konferansı Örgütü bünyesinde İslâm ülkeleri insânî yardım platformu kurulmuş, derneğimiz de bu platformun kurucuları arasında yer almıştır. İKÖ'nün direktifleriyle IBS ve diğer platform üyeleri tüm dünya üzerinde, İslâm toplumunun insânî yardım ihtiyaçlarıyla ilgilenmektedir.

Feyz: Bu güzel hizmetlerinizi okuyucularımızla paylaştığınız için teşekkür ediyoruz…

Ben teşekkür ederim efendim…

Not: IBS'ye ulaşmak için 0216 545 7171, www.ibs.org.tr  adreslerini kullanabilirsiniz.