05 Ekim 2023 Perşembe

Gece Yolculuğu Teheccüd Namazı

İbadet Hayatı : "Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O'nu tesbih et." (KAF SURESİ / 40)  Havf -Reca / korku ve ümit ehlidirler. Havf ve reca gaybın müşahedesiyle meydana gelen kalbî amellerdendir. Bu kimseler gizli olan amellerinde ihlaslı olduklarından dolayı Cenab-ı Hak, kendilerine vereceği güzel karşılığı onlar için gizli tutmuştur.

Muhabbet ehli için, Yüce Allah'ın cemalinden ve rızasından başka mutluluk vesilesi yoktur. Bunun için onlar, sadece Allah rızası için amel yaparlar. Alimlerden biri, "Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyiniz. Sabır ve namaz, yalnız Allah'tan korkan müminlerden başkalarına zor gelir." (Bakara 45) ayeti hakkında: "buradaki namazdan maksat gece namazıdır" demiştir. Buna göre mana; nefsinizle olan mücahedede gece namazı kılarak Allah'tan yardım isteyiniz. Yine bu namazla düşmanlarınıza karşı sabır ve sebat göstermede de yardım isteyiniz, demektir. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur: "O namaz, huşû sahibi olanların dışındaki kimselere ağır gelen bir ibadettir." Yani havf ve tevazu ehli için, bu ibadet, ağır ve cefa verici değil, aksine hafif, tatlı ve mutluluk verici bir ibadettir.

"Rasulullah'a: "Falan kimse gece namazı kılıyor, fakat sabah olunca hırsızlık yapıyor!" denildi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): "Söylediğiniz o ibadet, yakında onu, yaptığı kötü işten alıkoyacaktır" buyurdu.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Abdullah b. Ömer, ne güzel bir insandır. Keşke gece namazı da kılsaydı." Bundan sonra İbn Ömer'in gece namazını kaçırdığı hiç görülmemiştir.

Gece namazı hadislerde şöyle övülmüştür: "Gece namazına devam ediniz, çünkü o, Rabbinizin rızasına ulaştıran ve günahlarınızı temizleyen bir ibadettir."

"Gece namaz kılmak sizden önceki salihlerin adetidir. Bu namaz, sahibini kötülüklerden uzaklaştırır, günahları temizler, Şeytanın hilelerini defeder, vücuttan hastalıkları uzaklaştırır."

Yüce Allah, gece namaz kılmayı salihlerin vasfı yaparak şöyle buyurmuştur: "Onların hepsi bir değildir, ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secde ederek, namaz kılarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Hayırlı işlere koştururlar. İşte bunlar, salih insanlardandır."

Gece ibadetini, gecenin son üçte ikisinde yapmak müstehaptır. Bunun müstehap olan en az miktarı gecenin en son altıda biridir. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), hiç ara vermeden gece sabaha kadar ibadet etmezdi. Gecenin bir kısmında uyurdu. Gece ibadeti yapmadan sabaha kadar uyuduğu da vaki değildir.

Şöyle denilmiştir: "Gecenin ilk kısmında namaz kılmak teheccüd ehlinin yaptığı bir iştir. Ortasında namaz kılmak "Kânitîn" diye tarif edilen salihler içindir. Gecenin sonunda namaz kılmak normal namaz ehlinin işidir. Fecirden sonra kalkıp namaz kılmak ise gafillere mahsus bir haldir.

Bize Yusuf b. Mihran yoluyla Abdullah b. Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Arşın altında horoz şeklinde bir melek bulunur. Bu meleğin gagası ve ayakları yeşil inci ve zeberceddendir. Gecenin ilk üçte biri geçtiğinde kanat vurur, öter ve şöyle der: "Gece ibadetine kalkacaklar kalksınlar." Gecenin yarısı geçtiğinde yine kanat vurur, öter ve: "Teheccüd ehli kalksın." der. Gecenin üçte ikisi geçtiğinde yine kanat vurur, öter ve: "Namaz ehli olanlar kalksınlar." der. Sabah namazı olduğunda ise, yine kanat vurur, öter ve: "Geceyi gafletle geçirenler üzerlerinde günahlarıyla birlikte kalksınlar." diye seslenir."

Niyaz, sevgi ve mülakat ehlidirler. Bunlar geceyi mümkün olduğunca ibadetle geçirerek uyku nimetinden pek az istifade ederler. Sevgilileri onları uykularından kaldırmış ve ayakta ibadet yapmayı kendilerine kolaylaştırmıştır, Vuslatları, onlardan usanmayı gidermiş ve ilâhî uyarı ve kınama endişesi onların daha fazla uykusuz kalmasına, vesile olmuştur. Kul, gecenin beşte birini veya altıda birini ayakta ibadetle geçirmeyi terk etmemelidir. Bu da uzunluğu veya kısalığına göre, bir veya iki vird demektir.