Yazarlarımız

Taşlaşmış Kalp İnşirah Bulmuş Kalp

TAŞLAŞMIŞ KALP “(Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanı...

Ahlaki Zeka

Bu yazı akıllı insanı anlatan ahlaki zekâyı konu edinmektedir. Kısa bir zaman öncesine kadar hayatın her sahasında başarının mantıksal ze...

Ehl'i Beyt İhmal Ediliyor!

Malumunuzdur ki Ehl-i Beyt konusu günümüzde ihmal edilmekte. Siz, Ehl-i Beyt konusunun hassasiyeti ve önemi hususunda neler söylemek iste...

Yol olmadan, yolcudan bahsedilemez... Yol Terimleri!

Evliya-i sâlihinden İşhanlı Mevlüt Efendi ve Süleyman Baba, kafa kafaya vermiş müphem bir sohbetin derinliklerine dalmışlardı. Seyr-u sül...

İnsana Doğru

Başkasının derdiyle dertlenmek, manevi terakkinin en emin ve sağlam basamaklarındandır. Bazen paranızı vererek, bazen gönlünüzü ortaya ko...

Namaz Seni Kılıyor mu?

“Allah-ü Ekber” deyip namaza girdiğinizde cesediniz seccade üzerinde eğilip doğrulurken, ruhunuz ayakkabılarını giyip dışarıda gezintiye ...

On Bir Ayın Sultanı Ramazan

Azgınlaşan insanlar toplumsal hayatta huzursuzluklara ve taşkınlıklara yol açar. Heva ve hevesine kapılan insan şüphesiz değerlerini yiti...

Tefsir İlminde Tabiin Dönemi

  Sahabe ve Tabiin rivayetleriyle başlayan tefsir ilmi, tedvin edilinceye kadar böyle devam etmiştir. Tabiiler dönemine “tefsirin iki...

İman ve Obsesyon

Âlim, cahil bütün insanlar takıntıların etkisinde kalarak büyük sıkıntılar yaşarlar. Obsesyon; sessiz fısıltılar... Problem öncelikle, ge...

Ali Faik Yurtöven Hz.nin Ardından

Yeryüzünde vahyin nurunu üzerinde taşıyan insanlar hiç şüphesiz Allah dostlarıdır. Onlar meleklerin ilhamıyla yaşarlar… Onların ağzından ...