On Bir Ayın Sultanı RAMAZAN

Feyz'in bu sayısı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayını hissettirecek tam bir "rahmet" sayısı niteliğinde… Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'nin "O balıklar ki derya içredir deryayı bilmezler" sözü, arayışı olan insanın kendi varlığını idrak etme noktasında yoluna serilmiş halılar gibi, adeta ulaştığı yerde karşısına çıkan "rahmete" işaret etmektedir.

Hiç şüphesiz Allah'a ulaşma yolarında önümüze serilen en güzel halı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ta kendisidir. Mümin, her yıl Allah katında bir derece alır. İşte Ramazan ayı, "rahmet" denen tecellinin, gönül gözümüze bizzat gösterildiği en somut şeklidir. Bu konuda, Ramazan ayını, o rahmet sağanağını hissetmeyen hiçbir şeyi hissedemez. Ahmet EMRE'ın rahmet ayı Ramazan'a dair yazısı bunu hissetmemizi sağlayacak güzellikte…

Büyük İslam Alimi İsmail Çetin Hocaefendi kısa bir süre önce Hakk'a yürümüştü. Allah dostu, gönül adamı, alim ve fazıl bir insandı. Onlar yeryüzünün kandilleri hükmündeydi. "Alimin ölümü alemin ölümü" gibiydi. Onların aramızdan, şu fani alemden ayrılışı da elinde olmadan insanı hüzne boğuyor. Onlar açısından bir vuslat, Sevgili'ye kavuşma… Biz de bu sayımızda oğlu Ahmed Mücteba Çetin Efendi ile babasını yani İsmail Çetin Hocaefendiyi, vasiyetini, İslam'ı anlama ve anlatma biçimini, ahlaklarını, yaşantısını konuştuk. Örnek alınması gereken bu nezih insanı doğru anlamak ve hissetmek, bugün gerçekten çok önemli… Büyük bir dikkat ve hassasiyetle okumanızı diliyoruz.

Dediğimiz gibi, bu sayımızdaki güzellikler, ölçü sohbetleri, Allah'ın (Celle Celalühü) izniyle, okuyanı ihya edecek güzellikte… Dr. Mehmet Öztürk, "Namaz Seni Kılıyormu?" isimli makalesinde Allah'ın bize sunduğu sayısız nimetler karşısında teşekkürümüzü ifade ettiğimiz fıtri bir değer olan namazın; herhangi bir iyilikle karşılaştığında iyilik yapana karşı; ya el pençe divan durmak suretiyle yani "el bağlayarak", ya baş ve gövdesiyle "eğilerek" ya da "yere kapanma" şeklinde daha biz doğmadan önce ruh bantlarımıza, genetik kartlarımıza kodlanmış teşekkür sunumları olduğunu anlatıyor. Namaz-fıtrat ilişkisi çok güzel bir şekilde işlendiği bu makaleyi mutlaka okumalısınız…

Eyyubi Işıksal ise "İman ve Obsesyon" isimli makalesinde, "dağ gibi imanımız" karşısında, "vesveselerin" hiçbir kıymetinin olmadığını, hakikatle olan bağımıza asla gölge düşüremeyeceğini, hiçbir engele takılmadan yola devam etmenin önemini çok güzel bir biçimde işlemiş…

Dr.Alper Yücel Zorlu, yazısında Allah dostlarının insanı nasıl çok büyük bir merhametle ve düşünceyle sarıp sarmaladığını, sevgi denen hayat enerjisinin içimizde nelere karşılık geldiğini, Allah dostlarının hünerli ellerinde hayatla nasıl buluşup canlandığımızı anlatıyor. Kendisiyle tanışmak isteyen irfan yolcularına satır aralarında güçlü notlar sunulmuş…

Feyz'i alabildiğine güçlü hissedeceğiniz rahmet ayı Ramazan'ı en güzel biçimde değerlendirmeniz dileğiyle…