Yazarlarımız

Ne Büyük Hazine Ehl-i Beyt'in Sevgisi

Ehl-i Beyt, Peygamberimiz’in aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali ve bunların evlatları olan Haz...

İnsan Tabiatı Efendi

  Tefsir, Arap lügatında açıklama ve beyan anlamında kullanılır. Hadisi tefsir ettim derken, yani onu beyan ettim veya açıkladım anla...

Musibetleri Nasıl Okumak Gerekir?

“Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bi...

Kılamadığımız Namazlarımız!

  Gençlik zamanında gafletle geçen dönemler var. Bu dönemde ibadetler de gevşeklik ve tembelliklerden dolayı kılınamayan namazlar ola...

Hayatımızda Gece İbadeti

Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Büyüklerimiz gece ibadetine çok önem vermişlerdir. Gece kalkmanın birçok hikmetleri ...

Kendini Kötü Hissetmenin Kronik Etkisi

Hangi hâkimin karşısına hangi konu ile çıkmak ve yargılanmak isterdiniz? Hangi hâkim sizi, size dair bir konuda sorgulasa ve yargılasa “B...

El Muhasibi'den Hikmetli Sözler

  El-Muhasibi, kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık H. 165’te Basra’da doğdu. Çok küçük yaşta ailesiyle birlikte Bağdat’a yerl...

Allah Güzeldir (Celle Celalühü) Güzeli Sever

Güzellik, beğenilen işte, beğenilen konuşmada, beğenilen düşüncede, beğenilen şekilde ve beğenilen herşeyde olabilir. Güzellik, neyde ve ner...

Dilin Büyük Tehlikesi ve Susmanın Fazileti

Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Susan kurtulmuştur!" (Tirmizî) "Susmak hikmettir. Susan ise pek az!.." (D...

Muhabbet ve Murad

İnsanı; basit, sıradan bir varlık, hatta karikatür olmaktan kurtarıp “hazreti insan” olma sırrıyla “sultan”lık burçlarına çıkartan en ulv...