Yazarlarımız

Orkinoz Baba'dan Defter Baba'ya Dönüşüm

Merhum Ergün Göze’nin sitayişle bahsettiği, halk irfanının mümtaz şahsiyetlerinden birisidir Defter Baba. Şanlıurfa ve Diyarbakır yöresin...

Hepimiz Yolcuyuz Dünyadan Ahirete

  1- Bedenin sıhhati için, ruhun neşesi için ve aklın geniş düşünüp anlaması için akla ve bedene seyru sefer gereklidir. Çünkü gurbet...

Hatadan Ders Almak Şuurdur

  Hayat bir mekteptir kâinatı koynunda taşıyan. Bir kitaptır bize nasıl yaşanılacağını okuyan. Bizim bize okuduğumuz değil, bilakis b...

Değişmek

Değişmek, kelime olarak eskiyi bırakmak, başka biçim ve duruma girmek, yeni olanı kabul etmektir. Nedir değişim? Hamur iken pişip ekmek o...

İç Gözlem Yapabilmek!

Hayat dediğimiz gerçeklik, belli bir zaman dilimi içerisinde yerküredeki yaşama şartlarımızı bize sunan, içinde bulunduğumuz ve yaşamak z...

Ramazan Orucu İçin Altın Tavsiyeler

Mübarek Ramazan ayının gölgesi üzerimize düşmüşken kıymetli okurlarımızı, bu ayın feyz ve bereketinden azami ölçüde faydalandırmak için b...

Medya ve Popüler Kültür

Asrımızın en tehlikeli cereyanını acizane ben "Popüler Kültür" olarak görüyorum. Popüler kültürün kısa bir tanımını yaparsak değerli okur...

Yürekleri Birleştiren Ateş

Gözler vardır, ufku gözler, müjdeler vardır, ötelerden haberler verir, yürekler vardır "kaynar." Kalpler ki derinlerinde çok şey gizlidir...

Gerçek Mücadele İnsanı Seyyidimiz...

Feyz'le, çeyrek asra yakın bir zamanı geride bıraktık. Hiç şüphe yok ki Feyz denince akla, Başyazarımız Şenel İlhan Beyefendi gelir. Bu ü...

Olsa.. Cömertleri!

  İki samimi arkadaş aralarında konuşurken laf, mal mülk varlığına geliyor. Biri diğerine: — Benim iki tane evim olsa birini san...