Seçme Yazılar

İslam Birliğinin Tarifi

Bediüzaman Hazretlerinden İzah ve Yorumlar: Benim murad ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedînin (A.S.M.) tarifi budur ki: Şark ve ...

II. Şamil'in Ardından

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırımlar ne zamana kadar devam edecek? İnsan hakları denen kavramın içi boş mu? Yoksa tek taraflı işleye...

Ehli Beytin Önemi ve Ehli Beyte Saygı

Ehli Beyt Hiçbir Zaman Mürted Olmaz:Ehl-i Beyt'in İslam dininden başka bir dine girmesi, İslam dininden başka bir dine inanması mümkün değil...

Rasullah (S.A.V)'in Dilinden Dualar

İSTİĞFARIN FAZİLETİ HAKKINDA ÂYET VE HADİS'İ KUTSÎLER Cenâbı Ecelli ve Âlâ: (Ey Habibim) "Sen onların arasında oldukça Allah onlara...

İnananlara Müjde

1- "Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder. " Kaynak: Müslim, Salât 70. Ayrıca...

Kadınlar Eşlerine Karşı Nasıl Olmalıdır?

Erkekler her zaman güçlü olmak, ailelerine yeterli olmak isterler. Şayet başarılı iseler onlardan alâsı yoktur. Ve karısının kendisine gü...

İnsan İsek, O'nun (SAV) Sayesinde

Var olan her canlının bir amacı vardır. Kendisine çizilmiş olan bir program dâhilinde hayatını idame ettirir. Ne gariptir ki kendisine çi...

Çanakkale Savaşı'nda Yaşanan Sır

Feyz: Çanakkale Savaşı'nda yaşanan sır dolu pek çok olay yıllardan beri dillerden dile dolaşmaktadır. Bununla ilgili çok ilginç bir olayı ...

Ebu Talib Oğlu İmamı Ali

Hz. Ali (k.v.) dünyayı tasvir ederken şöyle demiştir: "Her şeyden sonra sizi gerçekten dünyanın şerrinden sakındırırım. Dünya câzibedârdı...

Efendimiz (S.A.V) Şemali Şerifi ve Ahlakı

"(Hayberde kendisine zehirli koyun eti yedirilmesinden sonra) verilen hediyelerden önce sahibi yemeden kendileri yemezlerdi" Taberani ...