01 Haziran 2023 Perşembe

Peygamberliğin İspatında Mucize Gerçeği / Yaşar Yılmaz Şıhanoğlu

Mucize nedir? Mucizenin şartlarında neler vardır?

Mucize, sözlükte aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulamayan harika olay, takipsizlik veren iş, öne geçmek, engel olmak, hızını kesmek, kararsızlık, bir şeyden geri kalmak, bir şeyin sonu ve arkası gibi anlamlara gelir. Mucize kelimesi acz kelimesinden türemiştir. Acz kelimesi sözlükte bir şeyden aciz kalmak güç yetirememek anlamında kullanılır.

Türkçemizde harika, garip, ucube, keramet, tuhaf tabiatüstüyle ifade edilen mucize kelimesi, kudretin zıddı olan acz kökünden türetilmektedir.

Arapçada ise güç yetirmemek, öne gitmek, engel olmak, aciz bırakmak gibi anlamlara gelir. Terim anlam olarak mucize, Peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin, bunu kabul etmeyen inkârcılara karşı, elinde ortaya çıkan ve eşyanın alışılmış kurallarına aykırı olarak meydana gelen muhataplarını benzerini meydana getirmekten aciz bırakan ve nübüvvet iddiasını doğrulayıcı bir özellikte olan fiil veya durumdur.

Bu tanımlar neticesinde mucize nübüvvet iddiasında bulunan zatın sözlerinin doğruluğuna delil olmak üzere peygamberliğini ilan ettiği sırada beşer kudretinin üstünde ve tabiat kanunlarına aykırı olarak meydana getirdiği olaylar diye tanımlamak mümkündür.

Mucizenin şartları: Harikulade bir tarzda meydana gelen bir olayın nübüvvet iddiasında bulunan şahsın doğruluğuna kanıt sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Çünkü bu özellikler dikkate alınarak gerçek nebiler ile nebi olmayan yalancıları ayırt etmek mümkündür. Yoksa peygamberlik iddiasında bulunan herkes ortaya çıkan olağanüstü hadiselerin kendilerini tasdik etmek için meydana geldiğini iddia edebilir. Mucize, Peygamberlere has bir iş olduğu için peygamberler dışındaki kişilerde zuhur eden harikulade amellere mucize denilmez. Bunlar ancak keramet, istidrac ve benzeri şekilde isimlendirilen olaylar olabilir. Unutmamak lazım ki her mucize bir harikadır. Fakat her harika bir mucize değildir. Mucizede asıl olan ...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.