01 Haziran 2023 Perşembe

Röportajlar

Hz.Ömer'e (r.a.) Dair… / Ayşe Bayraktutan

Olumlu kişilik özellikleri açısından değerlendirdiğimizde örnek/rol model kişilere dair İslam’ın bakış açısını değerlendirir misiniz? Kişil...

Peygamberliğin İspatında Mucize Gerçeği / Yaşar Yılmaz Şıhanoğlu

Mucize nedir? Mucizenin şartlarında neler vardır? Mucize, sözlükte aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulamayan harika olay, takipsizlik v...

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker ve Ahlak İlişkisi / Dr. Semiha Yılmaz

Kur’an tabiri olan “emri bil maruf ve nehyi anilmünker” i ahlaki problemlerin çözümünde başvurulması gereken bir ahlak yasası olarak ifade e...

Cinsel Gelişim Bozukluklarına Etik ve Fıkhi Bakış / Mine Doğan

Cinsiyet gelişim bozuklukları/CGB nelerdir? Kromozom anomalilerine bağlı olan ve varsa diğer faktörler hakkında bilgi verir misiniz? Cinsiy...

İslam’da Savaş ve Kadınlar Ömer Faruk Yalçınkaya

İslam’da savaş kavramının niteliğine dair kısa bir bilgi alabilir miyiz? Hangi şartlarda savaş tercih edilmiştir? İslâm literatüründe savaş...

Ahlakın Kazanılmasında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Rolü / Ayşe Şakar

İmam Gazzâlî’nin ahlaka dair değerlendirmelerinde esin kaynakları nelerdir? İmam Gazzâlî, iyilik kavramını nasıl açıklamaktadır? Gazzâlî, a...

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatında Rahmet Prensibi / Dr. Yavuz Selim Göl

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rahmet prensibinin “dayandığı temel ilkeler” açısından O’nun (s.a.v.) hayatındaki rahmet tezahürleri konusunu değer...

Rasûlullah’a (s.a.v.) Muhabbet Râbıtası ve İmanın Kemali / Dr. Adem Ergül

Allah Resûlü sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyorlar: “Sizden biriniz beni, kendisinden, ana-babasından, çoluk-çocuğundan...

Hakk’ın Muradının Dışında Bir Ahlak Anlayışı Olamaz… / Doç. Dr. Ali Tenik

“Allah’ın dinine göre, insanlara ve diğer varlıklara faydalı olmak ancak ahlak ilminin uygulanmasıyla gerçekleşir.” diyorsunuz. Konuyu biraz...

Sufiler ve Oruç / Veysi Cengiz

Tasavûfî açıdan oruç konusunda sûfiler ibadetleri insanın yaratılış gayesi ve Allah’a karşı tevazunun zirvesi olarak değerlendirirler. İslam...