Röportajlar

Kur’an’ın Allah Merkezli Üslûbu / Dr. Ekrem Bayat

Kur’an’ın Allah merkezli bir üslup kullanması hangi gerekçelerin ya da toplumsal ve psikolojik şartların ya da durumların bir sonucudur? Niç...

Kur’an’da Delil ve Delillendirme / Dr. Adem Bıyıkoğlu

Öncelikle delil ve delillendirme deyince ne anlamalıyız? Delil, sözlükte işaret, alamet, emare, yol gösteren, mürşit, rehber, kılavuz, haber...

Çocuk Gelişim Süreçlerinde Ebeveyn Sorumlulukları / Eğitimci Bahar Akto

İslam’da aile hayatına verilen önem, hangi ahlaki temellendirmelere dayanır?İslam’da aile hayatına verilen önem Kur’an ve Sünnete dayandırıl...

İslam’da Bireye ve Topluma Zarar Veren Davranışlar Ahlak Dışıdır / Dr. Halil Şirin

“Seküler ahlak” tanımlamasından ne anlamalıyız? Seküler ahlak kavramının “Evrensel ahlak” anlayışından farkı nedir? Ahlaka felsefî bir probl...

Oruç Farkı ve Farkındalığı / Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Oruca nasıl konsantre olmalıyız, farkındalığımızı nasıl yükseltebiliriz?Ramazan’da da bedensel olarak kişi, organlarına alışkanlıklarını ter...

Gazze Gazisi İslam Asalya İle Gazze’de Yaşananları Konuştuk

İsrail’in her katliamında dünya kamuoyunu yanıltmak için uydurduğu iftira ve yalanlar var. Bu seviyesizliği insanların yüzüne bakarak yapıyo...

Kimlerin Kalbi Mühürlenir? / Ayşe Nur Babacan Demirci

İman ve inkâr mahalli olan kalbin en büyük felaketi Kur’an’da bahsedildiği şekliyle onun mühürlenmesi… Bu konuda kalp niçin önemlidir? Kalbi...

Çocuk Yüreği ve Maneviyat / Sedanur Suata Tekin

Çocukları hayata hazırlamada ailenin etkisi ve din eğitimini birlikte değerlendirmek istesek neler söylenebilir?Aileler, çocukları hayata ha...

Hz. Peygamberin(s.a.v.) Duaları ve Bedduaları / Songül Büşra Beykaya

Temelde dua nedir? Kavramsal çerçevesi bize nasıl bir tablo sunmaktadır?İnsan yaşamında önemli bir yeri olan “dua” sözlükte, istemek çağırma...

İslam İktisat Sisteminde Servet Dağılımı / Dr. Ali Soylu

Kur’an’da servet dağılımına geçmeden önce çağdaş iktisadî sistemlerin kısa bir tahlilini yapabilir miyiz?Bana bu konuda konuşma fırsatı verd...