Hac’la Gelen Rahmet

İslam’ın en kutsal şehri olan Mekke, İbrahim Peygamber zamanından beri tevhit inancının merkezi olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav) Mekke’de doğmuş ve kendisine Peygamberlik Mekke’de gelmiştir. Müslümanlar 630 yılında Peygamber Efendimizin komutanlığında Mekke’yi fetih etmiştir.

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir” (ÂLİ İMRÂN – 96)

Tavaf: Hac ibadetinin önemli bölümlerinden biri olan tavaf, Hacer’ül Esved’in hizasından başlayarak Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe etrafında dönmek demektir. Her dönüşe “şavt” denir. Tavaf, yedi şavttan oluşur. 

Say: Haccın vaciplerinden olan Say sözlükte “koşmak, çaba göstermek” gibi anlamlara gelir. Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safâ ve Merve adlı iki tepe arasında, Safâ’dan başlanıp Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. 

Safa Tepesi: “Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. “(Bakara suresi, 156)

Merve Tepesi:Merve, Mekke’de Kâbe yakınındaki kutsal bir tepenin ismidir. Merve ise Mekke’nin batısındaki Kuaykıan dağının eteğinde,  Haremi Şerif’in kuzeybatısında yer alır.

Mina: Mekke’ye 4,5 km. mesafede, Arafat’a giden yol üzerinde, Müzdelife ile Mekke arasında, Harem sınırları içerisinde bir bölgenin ismidir. Büyük, orta ve küçük cemreler buradadır.

Şeytan Taşlama: Dilimizde “şeytan taşlama” denilen remy-i cimâr, haccedenlerin bayram günleri Mina’da Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi adı verilen yerlere ufacık taşlar atması demektir.