İbadet

Kurban Bayramı ve Hikmetleri Üzerine

Rabbimiz ömür verirse bir Kurban Bayramını daha idrak edeceğiz. Allah’ın (c.c.) kendilerine kurban kesecek kadar ikramda bulunup zenginlik v...

Tebliğde Başarının Sırrı

Rabbimiz bir ayeti kerimesinde “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenle...

Toplumda Hayır Bırakmayan Günahlar

Yarım doktor insanı candan, yarım hoca dinden eder diye halkımızın hayat tecrübelerini özetleyen hikmetli bir söz vardır. Yarım yamalak yaşa...

Tövbeyle Yürüyüş

Bir gün belki bir tövbeyle başlayacak kulluk yürüyüşümüz, sayısız tövbelerle son nefese kadar devam edecek ve ibadetlerimiz içinde en çok...

İnanç ve Amelde İhlâs / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Sözlükte “arınmak, saflaşmak, kurtulmak” manasındaki ihlas kelimesi, terim olarak “ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından ar...

En Kutlu Sefer “Hac”

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir. Onda apaçık...

Tövbe Hem En Büyük Dua Hem De Zikirdir…

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ı henüz yolcu ettik ama eminim ki bu mübarek ayın müminler üzerindeki etkisi yani feyzi, rahmeti ve kalple...

Kardeşlik Azığı / Dr. Adem Ergül

Bütün âlemlerin Rabbi olma sıfatıyla, tüm varlığı kademe kademe terbiye ederek kemâl noktasına eriştiren yüce Rabbimiz, bu süreci yönetir...

Allahu Teâlâ Ancak İhlaslı Ameli Kabul Eder

İman deyince Ehl-i Sünnet inancına uygun bir iman anlaşılmalıdır. Zira ancak Ehl-i Sünnet inancı Allah’ın (c.c.) kendisine inanmamızı ist...

Din Samimi Olmaktır / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Temim ed-Dârî’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) “Din samimi olmaktır.” deyince sahabeden bazıları “Kime karşı samimi olmak...