04 Aralık 2023 Pazartesi

Kur’ân’da “Su Gerçeği” / Doç. Dr. Abdullah Muratoğlu

Yaptığınız kıymetli çalışma ile ilgili olarak neden su ve niçin su kaynakları dersek neler söylemek istersiniz? Yaşanan hayatın içinde insan ve çevre açısından bu konunun önemine dair neler söylemek istersiniz?
Su kaynakları, tarihin her döneminde insan ve diğer canlılar için hayati öneme sahip olmuştur. Son yıllarda, ticaret ve ekonomideki globalleşme ile, bölgesel su kaynakları da küresel önem arz etmeye başlamıştır. Bunun yanında iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi insanlığın son asırda karşılaştığı problemler, mevcut su kaynaklarını tehdit etmektedir. Konunun önemi ve hassasiyetinden dolayı su kaynakları üzerinde farklı temel bilim ve mühendislik dallarında yapılan birçok çalışma mevcuttur. Ancak, konunun İslami ilimler kapsamında incelenmesi, hem Kur’ân’ın suya verdiği önemin anlaşılması hem de su mevcudiyeti konusunda ciddi problemler yaşayan Orta Doğu ülkelerinde suyun maddi kaygılar dışında manevi prensipler gözetilerek yönetilmesi bağlamında oldukça önemlidir.
Günümüz bilimsel nosyonu ile konuya böyle bir giriş yapılabilir. Ancak bir Müslüman olarak konuyu daha açık bir kalemle, daha gerçekçi ve ferasetli bir yaklaşımla değerlendirmemiz gerekiyor. Son birkaç yüzyılda dünyaya rasyonalizm, pozitivizm ve materyalizm gibi Batı kaynaklı düşünce akımlarının yön verdiğini biliyoruz. Bu düşüncelerin de etkisiyle ve doymak bilmeyen bir anlayışla yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız çok hızlı bir şekilde işlenmeye, tüketilmeye ve kirletilmeye başlandı. Su kaynakları da bunlardan en önemlisini teşkil etmektedir. Ancak, bu sorundan dolayı sadece Batı dünyasını suçlamak kanaatimce kısıtlı bir bakış açısı içermektedir. Son yıllarda Müslümanların bilim ve teknoloji üretmeye yönelik kayıtsızlıkları ve hala asırlardır tartışılagelen konuların dışına çıkamamalarından dolayı modern dünyadaki hâkim düşünceler üzerinde söz söyleme ve bu faaliyetlere katılma istidatları oldukça sınırlı kalmıştır. Bunun gibi problemler, modern çağda yaşayan Müslüman...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.