Kimlerin Kalbi Mühürlenir? / Ayşe Nur Babacan Demirci

İman ve inkâr mahalli olan kalbin en büyük felaketi Kur’an’da bahsedildiği şekliyle onun mühürlenmesi… Bu konuda kalp niçin önemlidir? Kalbin mühürlenmesi ne demektir?
Kalp, İslam düşüncesinde başlıca iki anlamda kullanılmıştır: Birincisi, cismani anlamda insan bedeninin merkezi olarak kan dolaşımını sağlayan organ; ikincisi, Kur’ân’ın da sıklıkla üzerinde durduğu cismani kalpten farklı olarak insanın hakikati, merkezi olan ruhani kalp. O yüzden kalp, sadece kan pompalayan bir organ değildir. İnsanın anlama, kavrama ve idrak etme merkezidir. İman ve inkâr mahallidir. Hatta bütün İslam âlimleri imanın en önemli şartının kalbin tasdiki olduğunu bildirmişlerdir. İman nasıl ki kalpte vuku buluyor, sadece dil ile ikrar etmek münafıklık sayılıyorsa; inkâr da kalpte vuku bulmaktadır. Kalp bilgi ve düşüncenin kaynağı ve aracıdır. İnsanı diğer canlılar arasında üstün bir konuma getiren kalp, vehim ve hevâdan uzak tutulduğu zaman hakkı/gerçeği yansıtan bir ayna fonksiyonunu icra eder. Kalp insanın çekirdeği, ebedü’l-âbâda açılmış bir pencere ve âyine-i Samed’dir. Bütün duyguların şahı, efendisi olması, amellerin sıhhatinin ona bağlı olması, iman, niyet gibi esasların onda bitmesinden dolayı es-Samed isminin aynasıdır. Allah kalbin bâtınını iman, marifet ve muhabbeti için yaratmış, zahirini ise sair şeylere amâde etmiştir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) “Cesette öyle bir et parçası var ki o sıhhatli olursa bütün beden de sağlam olur; o bozulursa bütün ceset bozulur gider.” diyerek kalbin insan bedenindeki yeri ve önemine dikkat çekmiştir.
Allah Teâla (c.c.) yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanoğluna rahmetinin bir tecellisi olarak hak dine davet etmek için pek çok peygamber göndermiştir. İnsanlar peygamberlerin bildirmiş oldukları ilâhi mesaja muhatap olmuş ancak iradeleri ile baş başa bırakılmışlardır. Cüz-i iradesiyle iyi ve kötü arasındaki tercihlerinde serbest bırakılan insanoğlu yaptıklarından da sorumlu tutulmuştur. Kendisine bahşedilen a...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.