İtikad

İtikatta Azimet ve Ruhsat / Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

“Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hâriç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gaz...

Deizm Yanılgısı ve Ahiretin Varlık Delilleri

Hayat, ölüm ve sonrası; insanoğlunun anlamaya çalıştığı gizemli, sırlarla dolu en temel merakıdır. Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm sonrası biz...

Deizm;Tanrılaştırılan Akıl Ya Da Sorumsuz Din Anlayışı / Prof. Dr. Hamdi Gündoğar

Tabii Din Anlayışı Deizm Deizm akla dayalı Tanrı inancını ortaya koyan, vahyi ve peygamberliği reddeden felsefî bir akımdır. Deizm’de din v...

Kozmik Vahiy / Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Evren adeta Kur’ân’a benzemektedir. Buna “varoluşsal veya Kozmik Kur’ân” denilebilir. Tüm kâinat, akıl sahiplerinin okumasına sunulmuş bi...

Tefekkür Edenlere Kur’an Delili Üzerine…

Şenel İlhan Beyefendi, sohbetleri sırasında güzel bir benzetme yaparak sıklıkla şöyle sorar: eğer dinler vitrine konsa da pazarlansaydı v...

Bilim Dini

Bilimi her zaman temel referans kabul etme veya her şeyi bilime çek ettirme kaygı ya da takıntısı nereden kaynaklanmaktadır hiç düşündünüz m...

Mucize Ayetler İnsanlığa Işık Tutuyor

İnsanlık, tarihsel süreç içerisinde belli peryotlarla belli akımların etkisi altında kalmıştır. Özellikle batıda belli bir dönem; ‘spiritüal...

Programlanmış Robotlar mıyız?

“Kaderim böyle yazılmış, suçum ne?” Türünden ifadelerle çok sık karşılaşırız. Sitem ve  serzenişten başlayan,  maazallah isyan, suçlama, hat...

Rüya Deyip Geçmeyin!

Rüyalar ve uyku; bilim adamlarının, farklı psikolojik ekollerin, parapsikologların, spiritüalistler ve dinlerin farklı biçimlerde açıklam...

Tesadüf mü Yaratılış mı?

Kuarklardan galaksilere, kozmozdan paralel evrenlere, boyutlardan anti maddeye… varıncaya kadar “bütün bir varlık âleminin nasıl var oldu...