Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt Bu Ümmetin Özelidir, Seçkinidir / Şemsettin Şahin

Kısaca bilgilendirmek gerekirse, ev halkı anlamına gelen Ehl-i Beyt tabiri, Resulullah Efendimiz (s.a.v.) başta olmak üzere Hz. Fatıma, Hz. ...

Aylardan Muharrem...

Bu devrin Hz. Hüseyinleri kimlerdir? Yani İslam davasının çilekeş mazlumları, Allah yolunun ve davasının canı pahasına gönüllüleri, ümmet...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gel...

Ehl-i Beyt ve Muhabbet / Eğitimci-Yazar Selma Medeni

Cihan Emirinin (s.a.v.) abasının altında parlıyor nurlar. Âlem sûret bulup, adı konuluncaya kadar âlemin aydınlığına sebep şems ve ka...

Zulme Karşı Hüseynî Duruş

Hazreti Hasan ve Hüseyin’e (r.a.) Efendimiz’in (s.a.v.) Sevgisi  Malum üzere, Hazreti Hasan ve Hüseyin, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i...

Günümüzde Ehl-i Beyt'e Karşı Mesafe ve Duruş Sorunlarımız

Her Müslüman’ın kendinde temsil yetisi ya da yetkisi bulup din adına konuştuğu şu ortamda, tüm bunlardan bağımsız olarak sahih bir duruş ...

Ehl-i Beyt Sevgisi Ahirette Büyük Sermayedir / Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Sevgili Peygamberimiz’in bütün aile fertlerine Ehl-i Beyt denir. Mübarek zevceleri, kızı Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali ve bunların mübar...

Ehl-i Beyt Sevgisinin Kaynağı

Günümüzde İslamî birçok mevzuda ciddi bir aşınma ve erozyonla karşı karşıyayız. Bu mevzuların en önemlilerinden birisi de Ehl-i Beyt’e ka...

Kevser Suresi Tefsiri, Efendimiz’in Soyu ‘Ehl-i Beyt’

Kevser sûresi Mekke’de inmiştir ve üç ayettir. Mekke’de inen sûrelere Mekkî, Medine’de inen sûrelere Medenî denir. Bu sûrenin münasebeti,...

Nurbaki' de Ehli Beyt Bilinci

 İslam'ın her konusu önemlidir. Her konunun fıkıh, kelam ve tasavvufu ilgilendiren bir boyutu da vardır. İslam'da ehl-i beyt konusu ...