Vefanın En Büyük Temsilcisi Hz. Peygamber (s.a.v.) / Hasan Tahsin Karaman

Öncelikle vefa nedir? Ahlaken bunu bir sebep-sonuç ilişkisi içinde mi anlamalıyız? Özellikle Allah’ın (c.c.) kullara vefası Yüce Rabbimizi tanımak için çok önemli. Konuyu biraz anlatır mısınız?
“Vefa, en temel anlamıyla bir kimsenin her türlü söz ve eyleminde sadâkati esas alarak hareket etmesidir. Bu kapsamda sözünde durmak, ahdine ve akdine sadâkat göstermek, emanete riayet etmek, bir işi tam ve kusursuz yerine getirme kararlılığına sahip olmak da vefâ kapsamına girmektedir.” Lügatlerin derli toplu ve kısaca tarifini yukarıdaki gibi söylesek dahi, eskiler bazı şeylerin sözün endazesiyle ölçülemeyeceğini, dil dudakla tarifinin nakıs olacağını ifade ederler. ‘Vefa’ bir yanıyla bu vasfı taşır. Basit anlamıyla onu bir alışveriş, bir teati olarak anlamak yanlış olur. Kademe kademe herkes kabı ölçüsünce bir vefa gösterme ve bir vefa bekleme modundadır. Ahlaken eğitim penceresinden bakıp adabı muaşeret çizgisinde bazı kurallar öğretilir, talep edilir, vefalı olma hali hep övülür.
Bu basit yaklaşımın ötesinde girift, bir ömür kesintisiz devam eden bir hal vardır ki; işte bu asıl eğilmemiz gereken noktayı işaret eder.
Mevla’mızın kullarına yönelik vefasını ‘Vefa Sultanı’ kitabımızda müstakil bir bölüm ayırarak anlattığımız Mekke’den hicrete güç yetiremeyenlerin macerasında en çarpıcı manada görebiliriz; Hafif silahlarla müsellah, dileseler ata yurtları Mekke’yi bir hamlede alabilecek Peygamber ordusuna, Fetih Suresi 25. ayetinde beklemeleri ihtar edilir: “Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık....

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.