Regaip Gecesini Nasıl Değerlendirelim

Regaib; itibar edilen şey ve bol ihsan demek olup, elde edilmesi arzu edilen herhangi bir şeyi istemek, onu elde etmek için meyletmek ve çaba harcamak anlamlarına gelmektedir. Her yıl kameri takvime göre Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan geceye Regaib Kandili denilmektedir. İçinde bulunduğumuz bu yılda, Recep ayının ilk Cuma gecesi olan 03 Temmuz Perşembe gününü, Cuma gününe bağlayan gece, Regaib kandiline isabet etmektedir.

Allahü Teâla'nın kullarına merhamet, lütuf ve bağışının çok olduğu seçilmiş zamanlardan olması nedeniyle bu geceye Regaib Kandili adı verilmiştir. Hadis-i Şeriflerde bu ismin melekler tarafından verildiği rivayet edilmektedir. Allahü Teâlâ bu gecede müminlere, ihsan, ikram ve lütuflarda bulunmakta olup, Regaib Gecesine hürmet edenleri affetmektedir. Gece yapılan dualara, kılınan namazlara ve kandili karşılamak veya uğurlamak üzere tutulan oruçlara, verilen sadakalara kısacası yapılan ibadetin her çeşidine sayısız sevaplar vermektedir. Bu nedenle mü'minler, Regaib Gecesini günahlarının bağışlanması için fırsat bilerek, hayatlarında maneviyat adına yeni bir sayfa açmak niyetiyle değerlendirmek isterler.

Regaib Kandilini de içine alan Recep ayı ve sonrasında gelen Şaban ve Ramazan aylarına "üç aylar" adı verilmektedir. Bu zaman dilimi, taşıdığı manevi iklimin yanısıra bir yıl içinde bir daha geri gelmeyecek olan Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi diğer kandil geceleri ve günlerini de kapsamaktadır. İşte bu kıymetli kandillerde yapılan ibadet ve dualar kabule şayandır. Regaip kandili üç ayların ve kendisinden sonra gelecek olan diğer kandillerin de müjdecisi olması nedeniyle özel bir öneme haizdir. Regaib Kandili gecesinde Yüce Allah'ın af ve mağfiretine nail olmak için pişmanlık göz yaşları ile sulanmış ve yanık kalplerle yapılan tevbelerle, günahların bağışlandığı ümit edilir. Bu ümit ve heyecanla birlikte Allah'a (Celle Celalühü) yakınlık hissedilmekte ve maneviyat iklimine dair kapılar aralanmaktadır...

Nitekim Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem); "Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi." olmak üzere diye konunun önemini vurgulamaktadır. [İ.Asakir]

Mübarek gün ve geceler müminler için kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından çok önemli bir imkandır. Kandili vesile bilip, bir kez daha geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalıyız. Yaptığımız amellerin Allah (Celle Celalühü) katında kabulü için dualar etmeliyiz. Bir önceki Regaip Kandilinden bu güne kadar geçen bir yıllık zaman süresinin muhasebesi yapılırken; "Allah'a (Celle Celalühü) kulluk vazifeni yapabildik mi ? Kur'an-ı Kerim'in bizlere sunduğu ölçülere uyabildik mi ? Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sünneti seniyyesini ve O'nun güzel ahlakını kendimize örnek alarak, haya-tımıza hakim kılabildik mi?" sorularını kendimize sormamız gerekir.

Ayrıca; Allah'ın bize verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için ne yaptım? Madem ki ölüm Allah'ın (Celle Celalühü) bir emridir, kabre hazırlık olarak ne yaptım? Fakir, aç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve çevremdeki hastalarla ilgili neler yaptım? Günahlarım için ne kadar tövbe ettim? Geçen yıldan bu güne aramızdan ayrılan ve daha önce kaybettiğim insanları ve bende bir gün onlar gibi olacağım düşüncesinde kendimi ne kadar sorgulayabildim? Diye tefekkür ederek kendi hayatına bir çeki-düzen verebiliyor musun? İşte bu soruların hepsi, cevabı verilmesi ve gereğinin uygulanması lüzumlu gerçekler olarak karşımızda bizi beklemektedir. Ancak bu şekilde gecenin ihyası ve geleceğin plan ve düzeni niyet altına alınmak suretiyle ha-yata aksettirilebilir... Bütün bunların aksine şayet, tembellik yapıp da geceyi ihya etmezsek ve önümüzdeki bizi bekleyen diğer kandil gecelerine dair plan-program yapmazsak büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkında olmamız gerekir. Melekler dahi bizim için af ve mağfiret dilemekteyken bizim bu gece-lerde kendi adımıza af ve bağışlanma dilemeyişimiz biraz yadırganacak ve üzerinde düşünülmesi gereken bir husus olacaktır. Allah-u Zülcelale salih bir kalp ve samimi bir pişmanlıkla yönelerek birbirimiz için de dua edersek, lütuf ve keremi bol olan Yüce Mevla, yer ve gök ehlinin duaları sebebine bizleri affedecektir.

Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Regaib Gecesini içinde barındıran Recep ayı süresince çok dua edip, nafile namazlar kılardı. Nafile oruç tutar, ihsanın her türlüsünü yapmaya ve bol sadaka verme-ye çalışırdı. Nitekim, iki cihanın güneşi Sevgili Peygamberimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem); Recep ayının ilk Perşembesine rastlayan günleri oruçlu olarak geçirdiği bilinmektedir. Kandil gecesi olan cuma gecesinde ise kandile has olmak üzere oniki rekât namaz kılmak suretiyle değerlendiği sahih rivayetlerdendir. Bizlerde sevabı çok olan ve bir çok ilahi nimetin yeryüzüne sağanak sağanak yağdığı bu geceyi Sünnet-i Seniyye'ye uygun bir şekilde ihya etmeliyiz.

Regaip Gecesine dair özel bir ibadet şekli olmamakla birlikte İslam alimlerinin genel görüşü; gecenin bizlere sunulan istisnai zaman dilimlerinden olması nedeniyle ibadetlerle geçirilmesini tavsiye etmektedirler. Bizlerde; kandil gecesinin gündüzünü oruçlu, gecesini bol ibadetli geçirelim. Kaza namaz-larımız varsa kılalım. Kur'an-ı Kerim okuyarak, içimizden geldiğince bol dualar ederek, çoluk çocuğumuza ve çevremize kandilin mana ve önemi hakkında sohbet ederek geçirelim. Allah rızasını kazanmak için halis bir niyetle namaz kılmak, yapmış olduğumuz günahlardan tövbe etmek ve bir daha yapmamak üzere Allah'a (Celle Celalühü) söz vermek, günahlarımızın bağışlanması için yalvarmak suretiyle geceden istifade edelim.

Ayrıca, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Sevgili Peygamberimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bol salât ve selâm okuyup, tesbihat çekelim. Allah'a (Celle Celalühü) sağlığımız ile maddi ve manevi sıkıntılarımız için de dua edelim. Namazlarımızı bu süreç içinde camilere giderek cemaatle kılmak için daha bir itina gösterelim. Yine bu gecenin öncesinde ve sonrasında Allah'ı (Celle Celalühü) daha da bol zikredelim. Kaza na-mazlarımıza ilaveten tesbih namazı ve hacet namazları kılmak suretiyle gece-mizi zenginleştirelim….

Enes (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem); " Receb'in ilk cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi gafletle geçirme. Çünkü, melekler o geceye (Regâib Gecesi) diye ad koymuşlardır. Zira o gecenin üçte biri geçtiğinde yer ve gök melekleri Kâbe-i Muazzama ve havalisinde toplanırlar. Allahu Teâlâ meleklerin toptantısı üzerine; "Ey meleklerim! Ne istiyorsunuz? diye sorar. Melekler: "Ya Rabbi! Senden istediğimiz ve temennimiz, Receb'in oruçlularının günahlarını bağışlamandır." derler. Allah-u Zülcelal'de; "Receb'in oruçlularını affettim, buyurur." şeklinde ifade ederek geceyi, öncesini ve sonrasını değerlendirmenin önemini bizlere hatırlatmaktadır.

Öyleyse, her kandil olduğu gibi yine Regaip Kandilinde de hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimseleri ziyaret ederek, yoksul ve kimsesizleri sevindirelim. Başta ebeveynlerimiz olmak üzere eş, dost ve yakın çevremizin kandillerini kutlamak suretiyle gecenin mana ve önemi ile ruh dünyamıza kattığı güzellikleri birlikte paylaşayım. Şayet küs, dargın ve kırgın olduğumuz kimseler varsa geceyi bir fırsat bilerek, bunların hepsine son verelim… Allah'ın (Celle Celalühü) bize verdiği imkan ve nimetlerden dolayı O'na hamdımızı artırarak yenileyelim...

Kısacası önümüzdeki bir yıl içinde bu yaptığımız hata ve eksiklerimiz için daha dikkatli olma sözünü önce kendimize, sonra Yüce Allah'a (Celle Celalühü) vererek Regaip Kandilinde ve sonrasında yürüteceğimiz manevi bir program şekli belirlememiz gerekmektedir. Bu düzen içinde gayret sarfetmemiz kendi dünyevi ve uhrevi menfaatimiz açısından kaçınılmazdır.

Recebin ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü Teâlâ, kabir azabı yapmadığı, yapılan duaları kabul ettiği, fakat yedi sınıf kimseyi affetmeyip dualarını da kabul etmediği rivayet edilir. Bunlar; faiz alan veya veren, Müslümanları aşağı gören, ana-babasına eziyet edip karşı gelen, Müslüman olan ve dinin emirleri-ne uyan kocasını dinlemeyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı sanat edinenler, livata ve zina edenler, beş vakit namazı kılmayanlar olmak üzeredir. Geçen yıl bizimle birlikte olan eş, dost, akraba ve arkadaşlarımızdan bu geceye ulaşamayanların olduğu hepimiz için bir hakikattir. Buradan hareketle bu kandilin bizim için de son kandil olabileceğini düşünmeli, görevlerimizi Yüce Allah'ın istediği şekilde yerine getirmeye azami gayret sarfetmeliyiz.

Konuyu Hz. Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) duası ile tamamlamak istiyorum; "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur." Amin. (Ahmet b. Hanbel, Müsned 1/259)

Regaip kandili ve üçayların tüm İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesini ve İslam dünyası üzerindeki bela ve felaketlerin ortadan kaldırılmasına vesile olmasını diler, Regaib Kandilinizi kutlarım...

isadikmenli@hotmail.com