Çocuk Gelişim Süreçlerinde Ebeveyn Sorumlulukları / Eğitimci Bahar Akto

İslam’da aile hayatına verilen önem, hangi ahlaki temellendirmelere dayanır?
İslam’da aile hayatına verilen önem Kur’an ve Sünnete dayandırılmıştır. Kültürel farklılıklara, zamana ve mekâna göre bazı unsurlar değişkenlik arz etse de, aile olmanın temel ilkeleri bu iki kutsal kaynaktan elde edilmiştir. Kur’an’da evlilik ve aile olmakla ilgili hukuki düzenlemelerden ilişki biçimine, anne-baba hukukundan miras haklarına kadar birçok ayette yer verilmiş olması İslam’ın aile kurumuna verdiği değeri açıkça göstermektedir. Söz konusu değer, Kur’an’ın aileyle ilgili her türlü soruna detaylı bir şekilde değinmesinden de anlaşılmaktadır. Örneğin, aile içi tartışmalar, çocukların emzirilme süresi ve bu konudaki sorumluluk, boşanma durumu ve koşulları, ailenin hangi ferdine ne kadar miras düşeceği gibi birçok konuda adeta ayrıntılı bir aile tablosu sunulmaktadır. Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber (s.a.v.) hiç şüphesiz onu en iyi şekilde anlayan ve hayatının pusulası yapan bir model olduğundan insanlara, özellikle inananlara “üsve-i hasene” olmuştur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) model olma özelliğini hem aile hayatında hem de aile olmaya verdiği değerden görmekteyiz. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) göre aile bir toplumun temel yapı taşlarından olmakla beraber sağlıklı bir toplum için vazgeçilemez bir merkezi unsurdur. Zira sağlıklı bir kimlik kazanımı, kişilik gelişiminin temelleri ailede başlamaktadır. Bununla beraber adap, edep, gelenek, görenek, toplumsal ahlaki değerler, güzel alışkanlıklar vb. kazanımlar ilk olarak ailede kazanılır. Bundan dolayı İslam dini mutlu, huzurlu, erdemli bir toplum düzeni için evlenip aile kurmaya teşvik etmiştir.
İslam’da aile hayatı ve ahlaki temelleri bir arada düşünüldüğünde, çocuk eğitiminde anne-babanın rolüne dair neler söylenebilir?
Çocukların ahlaki, psikolojik ve bilişsel açıdan dengeli ve tutarlı bir kişilik kazanmalarında anne-babanın rolü son derece önemlidir. Çocuk eğitiminde anne-bab...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.