Örnek Hayatlar

Örnek Nesil Sahabe / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Hadisçiler sahâbeyi, “Hz. Peygamber devrini idrak etmiş, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i (s.a.v.) görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman...

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s.)

Seyyid Osman Hulusi Efendi, mürşidinin sırlandığı kabir ve hazirenin sonradan yapılan giriş kapısına da bir kitabe yazmıştır. Kabrinin ba...

Tâbiînden Hayatımıza Örnek Olacak Âmir bin Abdullah Temîmî

Hicri tarihin 14. senesinde Müslümanların Halifesi Ömer bin Hattab (Radiyallahu Anhu) verdiği emirle Farisilerin bölgesinde bir askeri üs...

Halveti Piri Kasım Baba

Bizim kültürümüzde âlimler hakkında yaşarken çok şey söylenmez, değerleri göz ardı  edilir adeta. Biz burada, yaşarken o değerleri a...

İsmail Çetin Hocaefendi / Ahmet Mücteba Çetin Efendi

İsmail Çetin Hocaefendi 27 Şubat 1942 yılında bir Cuma günü Diyarbakır’ın Hazro kazasında doğdu. Babası molla lakablı Mahfuz’dur. İsmail ...

Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK ve Türkiye, İsmail KARAKAYA

Seyyid Abdulhakim Arvasi Hz. ile tanışınca hayatı değişiyor; değişmekle de kalmayıp toplumu da değiştiriyor. İslami hayata döndükten sonr...

Abdullah Bin Abbası Tanıyalım

Abdullah, Abbas’ın oğludur, O da Abdulmuttalib’in oğlu, O da Haşim’in oğludur. Abdullah (ra), Rasulullah’ın (sav) öz amcasının oğludur. A...

Abdullah Bin Mesud(RA)

  Adı Abdurrahman’dır. Babasının adı Mesud, O’nun babası da Gafil Elhezeli’dir. Abdullah bin Mesud, Müslümanlığa ilk girenlerin altın...

Sultanü'l Vâizîn Tahir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Hocaefendi

  Feyz: Bizlere babanızdan, yani yakın zamanda vefat eden Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi’den bahseder misiniz?  Babam 1925 y...

Yunus Emre Şiirlerini Nasıl Yazdı?/ Yrd.Doç.Dr Mustafa Tatçı

Hazreti Yunus’un ruhaniyetinden destur isteyerek aşk-u niyazla söze başlayayım. Efendim, bendeniz Yunus Emre ile alakalı akademik çalışma...