Ölçüler

Allah’tan Ayrı Kalmak Mümkün Mü?

İnsanın hikâyesi en çok “ayrılıkla” özdeşleştirilir. Hasret ve vuslatın insanın iç dünyasında apayrı bir yeri vardır. Dünyaya gelmek, ilk de...

Hadis-i Şerifleri Şüphe Denizinde Boğmak…

Altın arayanların birkaç gram altın elde etmek için tonlarca dere kumunu elekten geçirdiklerini belgesellerde ve hatta filmlerde çok izlemiş...

İslam’ın Ana Gövdesi Ehl-i Sünnet / Dr. Ebubekir Sifil

“Ehl-i Sünnet” deyince ne anlamalıyız? Ehl-i Sünnet deyince, Peygamber Efendimiz’in (sav) sahabe-i kirama bu dini tebliğ bağlamında aktardı...

Dinde Aşırılık ve 5N1K

Peygamberimiz: “Sizden önceki ümmetler çok soru sormak (kesret-i sual) ile helak oldular.” “İlim hazinedir. Anahtarı soru sormaktır. Soru s...

İlahi Sevgi Denkleminde Korkunun Yeri

Son zamanlarda İlahi Sevgi’ye engel olduğu düşüncesinden hareketle Allah’tan korkulmaması gerektiği yönünde mühendislik projeleri hazırla...

Ahir Zamanda Doğru Düşünebilmek

Dikkatle ve insafla bakılırsa görülecektir ki, Efendimizin haber verdiği ahir zaman hadisleriyle tam bir paralellik arz eden ve birbiri p...

Günümüzde Hikmet Arayışı Neden Doyurulamaz

Evet, tüm hakiki ariflerde olduğu gibi, insan başlı başına şefkat objesi. İnsana başka türlü bakmak mümkün değil. İnsanın kıymetini bilen...

Allah-Kul İlişkisinde En Önemli Ahlak Sencillik

İnsanoğlu, ömür olarak takdir edilmiş belirli bir süreyi yaşamak üzere dünya denen bu mihnet, sıkıntı ve çile yurduna imtihan için gönderilm...

Cahiliye ve Modern Çağın Mağdurları

Yakın zamanda mübarek Mevlid Kandili’ni idrak ettik. Miladi 571 yılında, 20 Nisan Pazartesi günü Peygamberimiz (sav) dünyayı şereflendirm...

İnsanın En Acıklı Macerası Kendini Tanıyamamasıdır!..

Günümüz insanının kendini tanıma, kendiyle buluşma macerası çok acıklıdır. Bunu başarabilmiş insan sayısı ne yazık ki çok azdır. İnsanın ...