Namazda Tâdil-i Erkân

Namazda tadil-i erkân beş yerdedir. Bu tadil-i erkânda İmâm Yusuf, Îmâm Şâfî (adı idris), İmâm Ahmet ve İmam Malik hazretlerine göre namazda tadili erkâna riayet etmek farzdır. İmâm-ı Azam (adı numandır) ve İmam Muhammed'in kitaplarında ise vaciptir.

1-Namaz kılarken rukuya varınca ‘süphanallah' diyecek kadar durmak.
2-Doğrulunca (semi allahü limen hamideh) derken yine biraz durmak.
3-Başını secdeye koyunca yine (süphanallah ) diyecek kadar beklemek.
4-Başını secdeden kaldırınca iki secde arasında yine biraz durmaktır.
5-Tekrar secde edince yine mutad üzere beklemektir.

Şu saydığımız yerlerdeki tadil-i erkânı terk edenin dünyada otuz adet zararı olur. Dikkatle okuyunuz:

1-Fakir olmasına sebeb olur. Hakikaten birçok namaz kılanları görürüz ki, perişandırlar. İşte sebebi bunlardır.
2-Ahiret uleması onlara buğz eder, yani hakiki din alimleri.
3-Şehadetten düşer yani kimse böyle acele namaz kılanı şahitliğe götüremez, götürse bile hakim bu kimsenin namazını tadil-i erkânı ile kılmadığını anlarsa şahitliğini kabul etmez. Dinen böyledir.
4-Böyle erkânsız namaz kılanı görenler namaz kılmıyor sanır.
5-Tadil-i erkânı terk ettiği ve günahı açıktan işlediği için ayrıca bir günah daha işlemiş olur.
6-Kıldığı namazı yeniden eda etmesi icabeder. Çünkü noksandır.
7-Ölürken imansız gitmesine sebeb olur.
8-Namazının hırsızı olur.
9-Allah'a karşı çok noksan ibadet etmiş olur.
10-Namazının sevabını yazan melekler kabul etmezler ve yüzüne vururlar.
11-Edebe mugayyir iş işlemiş olur; yani edepsizlik etmiş olur.
12-Kıldığı namazın kendisine hiç bir faydası olmamış olur.
13-Böyle yanlış namaz kılanı gören kimse, ‘bu kimse namaz kılmıyor' diye hükmetmezse, kendisi de, hükmet- meyen de günaha girerler;böylece başkasını da vebale sevk etmiş olur.
14-Fena huylarından vazgeçmezse namazının kabul olmadığı meydana çıkar; başkalarına şu sözü söyletir: "Senin gibi namaz kılacağıma hiç kılmayayım daha iyi!"
15-Başka ibadetlerinin kabul olunmamasına sebeb olur.
16-Cehennem ateşine müstehak olur. Çünkü ibadetle eğlenmiş, alay etmiş olur.
17-Böyle yaşça büyük kimselerin namazlarını tadil-i erkânsız kıldığını gören kimselerin de namazlarını noksan kılmalarına sebeb olur.
18-İmama muhalefet etmiş olur. Çünkü eski müçtehid dediğimiz , şimdiki tabirle din profesörü dediğimiz alimlerin aksine iş görmüş olur.
19-İntikalattaki sünnetleri terk etmiş olur.Yani eğilirken doğrulurken.
20-Namazda yapılmaması icabeden mekruhları işlemiş olur.
21-Allah'ın gazabına müstehak olur.
22-Namazı kabul olmayıncaşeytanı sevindirmiş olur.
23-Cennet-i ala'dan, cemali ba-kemalden uzak durmasına sebeb olur.
24-Dünya mihnet ve meşakkatinden kurtulmamasına sebeb olur.
25-Kendi nefsini suçlandırmış olur. Yani kendisine hile etmiş olur.
26-Nefsini tecnis yani kendini kirletmiş olur.
27-Kendisini muhafazaya memur olan meleklere eziyet etmiş olur.
28-Resul-ü Ekrem Efendimizi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) mahzun etmiş olur ve şefaatinden mahrum kalır.
29-Geceyi ve gündüzü, namaz kıldığı yer ve secdeyi böyle namaz kıldığına şahit tutmuş olur.
30-Bütün mahlukata eziyet etmiş olur; çünkü namazını tadil-i erkânsız kılan kimsenin yüzünden, yağmurun vaktinde yağmamaya sebeb olur.

Kıymetli kardeşim , namazı kılıp da erkânına riayet etmiyenin, memlekete ve millete bu kadar zararı varsa ya namazını kılmayaların, insanlara görünen ve görünmeyen ne kadar fenalıkları dokunuyor acaba?...