İdeal İnsan Modeli Şenel İlhan Beyefendi-Sedat Ertekin

Bu konuşmamda sizlere, ideal insan çerçevesinde maneviyat önderimiz olan Şenel İlhan Beyefendi ve onun bizim üzerimizde oluşturduğu tesirden bahsetmek istiyorum.

Yıl 1991, Feyz’le henüz tanışmamıştım. Tasavvufla tanışalı ise bir yılı yeni geçmişti. Birgün  bulunduğumuz mekâna oradaki arkadaşlardan biri, elinde 2 adet dergi ile geldi; “Tokat’taki kardeşlerimiz dergi çıkarmışlar.” dedi. Derginin 2. ve 3. sayıları idi. O arkadaşları o an hiç tanımadığım halde, dergiyi sanki kendim çıkarmış kadar sevindim. Çok zaman geçmedi, belki  bir iki ay sonra Şenel İlhan Beyefendi ile tanıştık. Sanki ruhum onu o an değil de uzun yıllardır tanıyordu. Sanki o an yıllardır kayıp olan parçamı bulmuş gibiydim. Tabi tanışır tanışmaz kendisini çok sevdim ve yıllarca sevgim hiç azalmadan hep artarak devam etmiştir.

Şenel İlhan Beyefendi'nin manevi hallerinden dolayı birkaç yıl neredeyse hiç görüşemediğimiz dönemler oldu. O dönemler biz İstanbul’dayız, Şenel İlhan Beyefendi Tokat’ta. O kadar kendisini özlerdik ki “Keşke bizi çağırsa da yaya olarak İstanbul’dan çıkıp Tokat’a varsak...” Bize hiç zor gelmez, bizim için bahtiyarlık olurdu…Çünkü O bizim can suyumuzdu...

Başka ortamlarda sohbetin, vaazın bir an önce bitmesini istememize rağmen Şenel İlhan Beyefendi'nin yanında durum çok farklıydı. Şenel İlhan Beyefendi sabahlara kadar sohbet eder fakat kimse bıkmaz, öyle ki sohbet günlerce sürsün istersiniz. Sabah Şenel İlhan Beyefendi'den  ayrılsak akşama onu tekrar özleriz. Bir gün önce görüşmüş olsak dahi, ertesi gün onun tekrar dergiye geleceği haberi hepimizi heyecanlandırır. Sanki bir gün değil bir yıl görüşmemişiz gibi ona olan özlemimiz ve duygularımız hep canlı kalır.

Evet, Şenel İlhan Beyefendi Allah için varını yoğunu ortaya koyan bir hizmet eridir... Ne var ki tarihte Yunusların, Mevlanaların başına gelenler onun da başına geldi. Kimseden çekmediğini cahil insanlardan çekti. Fitneler, fesatlar, iftiralar ve çekememezlikler... Bunlar o kadar yoğun yaşandı ki nefs ve şeytan sanki tüm askerlerini onun üstüne salmıştı. O ise yönünü Allah’a dönmüştü ve Allah için sabretti. Eğer o yaşananları bilseniz bu sabrın Hz. Eyyüb’ün sabrından aşağı olmadığını görürsünüz.

Şenel İlhan Beyefendi, tüm saldırılara rağmen sapasağlam ve burçlarından bir  taş parçası dahi kopmayan bir kale olmuştur. Allah’a şükür ki bizler de hep o kaleye sığınan bireyler olduk.

Şenel İlhan Beyefendi doğru düşünen, doğru yaşayan, en güzel şekilde akleden, ilim irfan sahibi bir mücahid, anne gibi şefkatli bir liderdir. O bir Allah eridir ve müthiş bir feraseti vardır. Öyle ki daha derginin ilk sayısında, yapacağı hizmetlerden dolayı başına gelecekleri önceden görmüş ve noktası virgülüne kadar dergide yazmıştır.

Şenel İlhan Beyefendi'de  deha seviyesinde bir akıl, olağanüstü bir analiz yeteneği vardır. Görülmeyeni görür, anlaşılmayanı anlar, hiç kimsenin bakamadığı açılardan bakar ve bizi hep hayretler içinde bırakır. Yarabbi, bu ne biçim bir insan! Yani doğru düşünen, doğru yaşayan, düşüncelerinde ve fiillerinde maksimum adalet sahibi; yani hikmet ehli. “Havasu’l havas” olan Allah dostlarında bulunan bir özellik bu... Ben hayatımda bu açıdan Şenel İlhan Beyefendiye bırakın benzeyen birini, yaklaşan birine dahi henüz rastlamadım…Birçok Allah dostu ve âlim de biraz olsun onu tanıyınca aynı tepkiyi vermişlerdir. Hep onda çok yüksek bir akıl olduğuna vurgu yapmışlardır.

Hatta bir defasında Şenel İlhan Beyefendi rüyada Sadat-ı Kiramı toplu halde görüyor. Başlarında İmam-ı Rabbani Hz. var ve hayranlıkla Şenel İlhan Beyefendiyi izliyorlar. “Demek Allah’ın böyle özel kulları da var.” diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyorlar.      

Ehl-i Beyt olması hasebiyle hem Rasûlullah’ın (sav) genlerini taşıyor hem de ahlaken ona çok ama çok benziyor…

Şenel İlhan Beyefendi'nin misyonu; Ehl-i Sünnet’ten şaşmadan, evrensel boyutta İslam’ı yaşamak, yaşatmak, en doğru şekilde anlaşılmasına vesile olmak ve bu istikamette hizmet etmektir. Bunu yaparken de ilmin ve bilimin ışığında hareket eder. Onun yapısında statükoculuk asla yoktur. Sürekli değişme modunda yaşar. Etrafındakileri değiştirir ve dönüştürür…

Onu bu günlere getiren en önemli şey; Allah sevgisidir... Dolayısıyla Allah’ın (cc) istediğini isteyen, istemediğini istemeyen, iradesini Allah’a her yönüyle teslim etmiş biri. O kadar yüksek bir sevgi ki; Allah’ın istemediği, kerih gördüğü en küçük bir fiili veya günahı dahi bilerek veya kasten işlemiyor. Oysaki Allah (cc) “Siz büyük günahlardan kaçarsanız küçük günahlarınızı affederim.” diyor. Mesele affedilmek değil, Allah’ın bizi daha çok sevmesi ve ona daha yakın olmak. Her an Allah’la beraber. Hatta çocukluğunda yaşıtları oyun oynarken o hep Allah’ı düşünüyor…

Empati yeteneği çok geliştiği için herkesi kendi şartlarında değerlendirir ve sever. İnsanları eksikliklerinden dolayı silmez, hakir görmez. Allah (cc) nasıl ki kullarını tüm eksik ve günahlarına rağmen seviyorsa Seyidim de bizleri işte öylece sever. Hatta bazı yakınlarına şöyle söylemiştir: “Benim herhangi sıradan bir insanı sevdiğim kadar siz beni sevseniz, bana aşık olurdunuz…” Size abartı gelmesin ondaki insan sevgisi Ferhat’ın Şirin’i sevdiği kadar üst makamdadır.

Bazı talebeleri yanından ayrılırken -çaktırmak istemese de- çok duygulanır. O an, bir annenin evladından uzun süreliğine ayrıldığı anki duygularını Şenel İlhan Beyefendi'nin yüzünden okursunuz.

Şenel İlhan Beyefendi asla adaletsizlik yapmaz ve kesinlikle önyargılı değildir. Burada Şenel İlhan Beyefendi'nin ağzından şu örneği vermek istiyorum. Kendisi şöyle söylemiştir: “Eğer ben birini seviyorsam, o kişi beni vursa da ben yine de onu severim. Tabi ki beni vurmasını sevmem, yanlış içtihat olarak değerlendiririm. Fakat, o beni vurdu diye imanlı ise kafir mi oldu. Cömert ise cimri mi oldu. Cesur ise korkak mı oldu. Ahlaklı ise ahlaksız mı oldu.”

Düşüncelerinde duygularında fiillerinde  ve hükümlerinde de uzun uzadıya analizler yapar ve ispat metodunu kullanır. Ağzından çıkan herşeyi mutlaka ispat edecek konumdadır. İspat edemeyeceği hiçbir şeyi asla söylemez.

Şenel İlhan Beyefendi'nin kararlarında da bu ilkeler geçerlidir. Bir karar almadan önce uzun uzadıya düşünür. Durumu onlarca veya yüzlerce açıdan değerlendirir. İspat edilmesi gerekenleri ispat eder. Bunlar da yetmez, niyetini gizleyerek istihare yaptırır. Şeytanın müdahalesi olmaması için niyetini Allah’tan başka kimse bilmez. Bununla da yetinmeyip istiharenin sonucunu başka bir istihareyle teyit eder. Yani “garantici” biridir ve hiçbir ayrıntıyı atlamaz. Aldığı kararlar kesindir. Aldığı kararlardan da asla geri adım atmaz.

Şenel İlhan Beyefendi ta çocukluğundan beri dünyayı hep ilkel bulur. Fakat dünyaya da vermesi gerektiği kadar önem verir. O hep “zühd psikolojisindedir.” Yani dünyayı seveceksin fakat ahirete dünyadan daha çok önem vereceksin. Zühd dünyadan el etek çekmek değil, dünyaya gerektiği kadar önem vermektir. Dünyadaki nimetlerin kıymetini bileceksin ki onlara kıyasla cennet nimetlerini daha çok sevesin. Allah tüm nimetleri müminler için yaratmış fakat kafirlerin gasbetmesine müsaade etmiştir. Lüks haram değil, israf haramdır. Şenel İlhan Beyefendi hayatı boyunca dünyalık hiçbir şeyi amaç edinmemiştir.

Şenel İlhan Beyefendi'nin  hayatı hep fedakârlıklarla doludur. Başkalarını hep nefsine tercih etmiştir. Bu fedakârlıkları da gayet doğal bir şekilde yapar. Şenel İlhan Beyefendi'nin cömertliğini de şöyle anlatabiliriz: Cömertlikte o kadar ileri gitmiştir ki bizlere; “Siz cimriliğinizle mücadele etmeniz gerekirken benim cömertliğimle mücadele etmem gerekiyor.” diye söyler.

Zahiri ilimlerde onun kadar okuyan ve araştıran birini görmedim. Fakat vehbi yoldan edindiği ilimle bunlar kıyaslanmaz bile. İlim öğrenmek önemli değil, ondan daha önemlisi öğrendiğiniz ilmin güvenilir olmasıdır. Şenel İlhan Beyefendi ilim öğrenirken de kılı kırk yarar. Okuduklarını bilimin ve aklın süzgecinden geçirir. O tam bir matematik insanıdır. Özellikle itikadi konularda ve insan psikolojisi konusunda eşine rastlamak mümkün değildir. Bu, Şenel İlhan Beyefendi'nin , kendisini zorlasa bile mütevazılık yapamayacağı bir konudur. Kendi ifadesiyle “Bu konularda, bir stad dolusu şeytan olsa onlarla tartışır ve onları mat ederim.” diye söyler.

Şenel İlhan Beyefendi, kendisine özgüveni ve saygısı en yüksek düzeyde olan bir insandır. Bir şeyi hedef edinmişse dünya bir araya gelse onu vazgeçiremez. Hayalci değil vizyon sahibidir.

Verdiği söze o kadar sadıktır ki “Bırakın ben birine söz verince yapmamayı, kendi kendime verdiğim sözlerde bile cayma konusunda bacaklarım titrer.” diye söyler.

Kul hakkı konusunda da aşırı denecek kadar hassastır.  Birine kazara bir haksızlık yapacak olsam, “Helal ettirmek için bir ömür boyu peşinde gezerim.” diye söyler.

Hangi ortama girse, istese de istemese de hemen fark edilir.  Tam bir vakar abidesidir. Ayrıca tüm gücüne, kuvvetine ve yeteneklerine rağmen kiminle arkadaşlığı ve diyaloğu olsa o kişi Şenel İlhan Beyefendi'den emindir. Nezaketinden hiçbir zaman ödün vermez.

Şenel İlhan Beyefendi duygusal değil duygulu bir insandır. Onu duyguları değil, aklı yönetir. Kur’an, sünnet, bilim ve gerçek doğrular ışığında aklı onu nereye götürürse oraya gider. Bunları yaparken de mekaniklikten uzaktır.

Tanıştığı her insanla alakalı kendini sorumlu hisseder. Bu kişilerin bir sorunu varsa hemen çözmeye çalışır. Kısa sürede ne verebilecekse hemen verir. Gençliğinde yani sohbete ilk başladığı dönemlerde bu konuyu o kadar abartmıştır ki uyumak ona lüks gelmiştir… Uykuya ayıracağı vakti insanların sorunlarını çözmeye ayırmış ve geceleri  1-1.5 satlik uykuyla geçirmiştir. Sonra yaşadığı bir hâl veya rüyada “Böyle yapma yani kendini heder etme sen, Ümmet-i Muhammed’e lazımsın.” denilmiş ve kendine dikkat etmesi istenmiştir.

Zaruret olmadıkça kimsenin hata ve kusurlarını ortalıkta söylemez. Toplu halde sohbet ettiği esnada terapi metodunu kullanarak kimin neye ihtiyacı varsa kimseye hissettirmeden ve kimseyi incitmeden verir. Bu sohbetler o kadar işe yarar ki ölü giren canlı çıkar. Sohbetin sonunda herkes motive olur,  özgüveni yerine gelir.  Sohbete girenler kendini tanımış, kendisini sevmiş, kendisinin ve yeteneklerinin farkına varmış olarak sohbetten çıkar.

Şenel İlhan Beyefendi insanları sadece bilgilendirmekle kalmaz, en önemlisi de bilinçlendirir. Sadece öğretmez, aynı zamanda eğitir… Bu konuda Kasım Babamız: “Şenel İlhan Beyefendi talebelerini bir peygamberin sahabesini yetiştirdiği gibi yetiştiriyor. Bunu başka bir cemaatte de görmedim.” diye söyler.

Allah sevgisi maksimum düzeyde olduğu gibi, küfre, münafığa ve zalime karşı buğzu da maksimum düzeydedir. Allah için ne yapması gerekiyorsa sonucuna bakmaksızın, gözünü kırpmadan yapar. Sonucu belirleyecek olan Allah’tır. Onu ayakta tutan en önemli şeylerden biri de şehitlik şuurudur.

Şenel İlhan Beyefendi bizim için hem bir anne hem bir baba hem bir lider hem de bir eğitici oldu. Kimseden görmediğimiz şefkati, merhameti Şenel İlhan Beyefendi'den gördük. Onu çok ama çok seviyoruz. Bu sevginin kıyamete kadar devam etmesi dileğiyle Allah’a emanet olun…