Hz. Peygamberin(s.a.v.) Duaları ve Bedduaları / Songül Büşra Beykaya

Temelde dua nedir? Kavramsal çerçevesi bize nasıl bir tablo sunmaktadır?
İnsan yaşamında önemli bir yeri olan “dua” sözlükte, istemek çağırmak, davet etmek, seslenmek yardım talep etmek anlamlarına gelmektedir. İslam literatüründe “dua” şu şekilde ele alınmıştır; kulun istek ve taleplerini yaratıcısına iletmesi yaratıcının yüceliği karşısında, aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütfunu istemesi ve yardımına mazhar olmayı dilemesidir.”
1Dua, Allah ile kulu arasında meydana gelen aktif iletişim şekillerinden biri olarak düşünülebilir. Duanın kabul kerameti insandan kaynaklı değil, Allah’ın lütfundandır. Söylenen sözün süsü ve güzelliğinden ziyade yürekten gelen içtenliğidir.2 Duayı özel ve değerli kılan, insanın dua ile isteklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra yaratıcısıyla aynı anı paylaşmanın, onunla birlikte vakit geçirmenin ve huzurunda bulunmanın manevi mutluluğunu tecrübe etmektir. Bu tecrübenin insana değer kattığını Kur’an ayetlerinden ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında görmekte ve öğrenmekteyiz. Zira Allah kullarının kendisine dua etmesini ister ve bunu kulluk vazifesi olarak görür. “De ki: “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin!” 3
Sınırlı bir güce sahip olan insana düşen, sonsuz, sınırsız güç ve kudrete sahip olan yaratıcıdan her türlü ihtiyacını istemesidir. İnsanoğlunun ihtiyaçları sadece bu dünyaya yönelik ve bedensel değildir. Bu nedenle dua, mana ve ruh âlemi arasındaki bir bağ olarak ifade edilebilir. Yüce Allah insanın fıtratına, kendisine yönelme eğilimi vermiştir. Dua bu ihtiyacı gideren en güzel ibadetlerden biridir. Ayrıca fıtri bir eğilim olduğu için beşeri ya da ilahi dinlere mensup bütün insanların başvurduğu bir eylem olarak bilinmektedir. İster bir dine inanılsın ister inanılmasın her dilden bir dua dökülür yeryüzüne. Çünkü aşkın varlığa yönelmek, kulluk bağı ile yaratıcıdan bir şeyler istemek fıtri bir ihtiyaçtır. İbn Sina’ya göre; dua vaciptir, ...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.