Başyazarımız

Şenel İlhan'la Cemaatlerin Hizmetleri Üzerine Sohbet

Feyz: Efendim müsaade ederseniz önemli olduğuna inandığımız bazı sorular sormak istiyoruz. Şenel  İlhan Beyefendi: Çok teşekkür ederim. All...

Şenel İlhan'la Sohbet

 FEYZ: Efendim, Allah Sevgisinin Allah yolunda hizmette en kuvvetli İtici güç olduğundan bir çok yazınızda ve sohbetlerinizde bahset...

Feyz Dergisi ve Talebeleri

Başyazarımızın yayımlanan kitaplarının yanısıra 17 yıldır yürrüttüğü Basın - Yayın alanındaki çalışmalarının en güzel numunesi Feyz Dergisid...

Yayınlanan Eserleri

Feyz Yayınevinden Başyazarımız Şenel İlhan'ın ilim aynasından bizlere yansıyan eserlerin isimlerişu şekildedir; No ...

Cinselliği Yok Saymak Namus mu?

FEYZ: İslâmî tebliğ noktasında, her tebliğcinin, ilmi anlamda cinsel bilgileri öğrenmesi ve öğretmesinin zaruretini ve günümüz toplumunun...

Vesvese Üzerine

İnsan, fıtratı icabı, inandığı şeylere mantıklı delil bulmak ister. Delil bulamazsa rahatsız olur.Bu rahatsızlığı da şüphe, küfür sanır v...

Aklın Hudunu Tesbit

Akıl, kıymetli bir ölçü olmakla beraber,yalnız başına insanları bunalımdan kurtarmaya yeterli değildir. Felsefecilerin halleri bu söze aç...

Buhran Nimetini Anlamak

Yaratıklar içinde , bunalım hali ancak insanlar için geçerlidir. Çünkü bunalım, insan denen mahlukun mükemmel olmasının,onda akıl denen ş...

Ahirzaman Putu ; 'Bilim'

Ahir zamanda bilim putlaştırılmıştır.Bilime gereğinden fazla güven oluşturulmuş, insanların akla ve pozitif bilime, tapınma derecesindeki...

Bilim, Din ve Dogmatiklik

Bilim finalist değildir, bir şeyin neden olduğunu yani "niçinlerini" araştırmaz. "Nasıl?" olduğunu araştırır. Çünkü bilim objektif ve kat...