Ümmetin Islahı İçin Manevi Doktorlara İhtiyaç Var / Abdulkadir Yılmaz

0
58

Bedensel ve fiziksel rahatsızlıkların nedenlerini anlamak için bugünkü teknoloji insanlığa çok büyük imkânlar sunmuştur. Mesela, kan ve idrar tahlilleri, röntgen filmleri böyledir. Bu gelişmelerin sayesinde dışarıdan görülen rahatsızlıkların, içeride olan, görünmeyen cephelerini görmek, teşhis etmek mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle tıp ilmi çok gelişmiş, hastalıklara teşhis ve tedavi imkânı eski dönemlere göre çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak da ömürler geçmiş yıllara göre çok uzamıştır. İnşallah, tıptaki gelişmelere bağlı olarak gelecek günlerde daha da uzayacaktır.

Buradan gelmek istediğimiz nokta şudur ki psikolojik veya ruhsal rahatsızlıkların veya ahlaki zaaf ve düşkünlüklerin de görünen sebebi yanında, bir de görünmeyen cephesi vardır. İnsanlık bugün maddi cephede dünden iyi durumda, ama manevi cephede dün bugünden daha iyiydi, bunu kabul etmek lazımdır. Yani Ashâb-ı Kirâm döneminde veya Osmanlı dönemi insanlarında ahlaki sorunlar azdı. Zira o dönemin insanı iki yönden şanslıydı. Birincisi o dönemde manevi hastalıklarda uzman Allah dostu, âlimler çoktu ve insanların onlara teveccüh ve saygısı sevgisi fazla idi. Öyle ki devletin en başı olan sultanlar, padişahlar dahi onlara hürmet ve saygıda kusur etmezler, tavsiyelerine kulak verirlerdi. İkinci olarak günahlar bu kadar aleni açık işlenmezdi ve yaygın da değildi.

Günümüze geldiğimizde görüyoruz ki, teknolojideki ve bilişim çağındaki devrimler, olağanüstü gelişmeler iyiliğin yanında birçok çirkin işin, ahlaksızlığın fuhşiyatın da hızla yayılmasına imkân sağladı ve toplum bu konuda gerçekten çok muzdarip bir hale geldi.

Neticede manevi doktorların azlığı ve günahların hızla yayılma imkânı bu zamanın önemli bir sorunu olarak karşımıza çıktı. Bizler bugün kendi ülkemizde inançsızlıktan ziyade, imanlı insanlarda görülen ahlaksızlıktan şikâyet eder hale geldik. Özellikle gençlerimizde bu sorun her vicdanlı fert tarafından tespit edilip şikâyet konusu edilmektedir. Bunun ilacı ise hiç şüphesiz öğretim ve eğitimledir. Lakin bu konularda bugün yetersiz kaldığımız da herkes tarafından itiraf edilmektedir.

Yazının devamını dergimizden okuyabilirsiniz.