Tebliğ

Tebliğ; İslam’ın yayılmasını ve gelişmesini sağlayan, kendi içinde ise müslümanların bozulmalarını önleyen ve zaman içinde bir terakki ile bağlılannın ideal İslam ahlakına ulaşmasını sağlayan önemi bir unsur ve çok önemli bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi şüphesiz bu ibadetin yönteminin bilinmesinde ve uygulanmasında örnek şahsiyetler Allah’tan geleni insanlara ulaştırma ve onları en iyi şekilde uygulama makamındaki peygamberlerdir.

Hatem’ül Enbiya Hz_Muhammed Mustafa efendimiz (s.a.v.) hayatının her saniyesini değerlendirerek, her işinde en güzele, ideale erişmiş, üstün bir ahlak üzere olduğu müjdesiyle müjdelen miştir. Bu sebeple peygamber Efendimizin tebliğ metodu gerçekten akıllara durgunluk verecek mahiyettedir. Kesinlikle onun tebliğ metodunda karanlığa taş atmak yoktur. Burnu sebebi ise Peygamber Efendimizin tasarruf-u kalp sahibi olmasıdır. Şöyle ki insanlara yardımcı olmanın ön şartı on! an çok iyi tanımaktan geçer.

Peygamber efendimizin irşadında çok başanlı olmasını insanların kalplerini kolayca kazanmasını, nasihatleriyle onları kolayca yönlendirebilmesini, onun muhatabının özelliklerini çok iyi bilen ve kalplere tasarruf eden vasfı ile açıklayabiliriz.

Peygamber Efendinizin (s.a.v.) tebliğindeki açık başarısı karanlığa taş atmadığı içindi. Muhatabını tanıyabilecek ferasete sahip olmasındandı. Bu özellik kamil bir tebliğci olmak isteyenlerin mutlaka elde etmesi için uğraşması gereken bir vasıftır.

Haziran 2006

104 sayfa