Sevgi Toplumunda İnsan

İman etmedikçe cennete giremezsiniz..Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.* Hadis-i şerifi, müminin dünya ve ahireti değerlendirirken, düşünce ve gönül ufkunda sayısız terakkilere yol açacak anahtar hadislerden biridir. Öyle ki bu hadisle amel eden, imanın lezzetini alabildiğine tadar. Çünkü bu hadisle amel eden. Allah-u Teala’nın imtihan sırrını ve bu sıra dair tecellilerini yaşayarak ancak, manevi engellerini aşabilir. Neyi yaparsam imanın lezzetini alabilirim sorusunun cevabı, bu hadisle amelde gizlidir. Nitekim İslam, insanlan sosyal bir varlık olarak ele alır. Ana-babaya karşı vazifelerden, ehlinin hakkına riayete ve çocuklarının büyüme ve yetiştirilmesine göstermesi gereken ihtimama, komşu haklarına varıncaya kadar herşey ama herşey. İslam’da insanın sosyal çevresini oluşturmakta ve toplumsal dinamiklerin temel belirleyici unsurlar olmaktadır.

Her zaman olduğu gibi bugün de toplumun birlik ve beraberliğinin, hatta diğer toplumlara kıyasla teknolojik ilerlemelerinin, onları bir ve bir arada tutan medeni ilişkilerinin bu unsurlar arasındaki sağlıklı ilişkilere bağlı olduğu kabul edilmektedir. Güncel popülizmi de olan demokrasi, insan hakları, ferdiyetçilik, sivil anlayışlar gibi insan ve sistem değerleri, hep bu medeni işkilerin seviye ya da seviyesizliği ile ilişkidir. Buna beki de “sosyolojik ahlak ‘demek daha yerinde olur. Ferd-toplum-medeniyet üçgeni, böyle bir kavramı zaruri kılmaktadır. Sosyopati ve psikopati arasındaki ilişki gibi. İşte sevgi dediğimiz cevher tüm bu ilişkiler bütününün harcını oluşturur. Önümüzdeki yıllar, beki de tüm mevcut statükocu sistemlerin gereksiziğini ve yetersizliğini ortaya koyan böyle br anlayışın ikame ve ihyasıyla ancak, insanlığa huzur ve mutluluk getiren yıllar olacaktır. İnsanlığın kangrene dönüşmüş yaralarının merhemi, ancak sevgiye dayalı medeni bir toplum olmaktan geçmektedir. Sahte bir hümanizma ile sloganlaşmış bir sevgi değil, insanın fıtratına hitabeden, Hz.Adem’den başlayan geçmişine ve ahirete uzanan serüvenine ters düşmeyen bir sevgi..

Haziran 2006

101 sayfa