Ölüm Var Ahiret Var

ünya ebedi olsaydı, insanların zihninde bir ahiret tasavvuru, hayali, düşüncesi, temennisi, en önemlisi imanı olmazdı. Dogma ya da felsefeyi aşan bir idrak, bu konuda ufkumuza “iman” olarak doğmaktadır.

Tebliğ edilen, bildirlen, hissedilen, idrak edilen, yaşatılan bir keyfiyet ve başlıbaşına tefekkür alanı. Bedeni, ruhu,aklı,kalbi  kaplayan bir idrak, his. düşünce, tecelli. Ahiret bilincinin baş köşesini “ALLAH inancı” tutuyor. Allah’a inanmadan, ahireti kabul etmek, hissetmek, idrak etmek mümkün değil. Haşa Allah’sız bir ahiret yok; Allah’sız bir dünya olamayacağı gibi. Dünyayı nasıl beden gözüyle görüyorsak, ahireti de tüm varlığımızla görecek ve yaşayacağız. Şu an ahiretle aramızda sadece bir perde var. İnsana “İnsanın ahirete yakınlığını, ayakkabı bağından daha yalın olduğunun” söylenmesi  bildirilmesi gibi. “Ahiretle aramızdaki perdeler kalksa, imanım zerre kadar artmaz.diyen Hz. Ali (kv)’nin beyanında olduğu gibi.

“Madde ebedi” diyenlerin yanılgısı, her ölüm olayıyla birlikte bir kez daha tekzip edilirken; “ahiret yok” diyenler de her gün binlerce kere yanlıyor, binlerce kere şaşırıyorlar. Dünyaya gelenler için yaşam nasıl bir mutlak hakikatse, ölenler için de ahiret öyle bir mutlak hakikat…

Çevremize baktığımızda insanlar amansız bir yarışın içinde koşuyorlar ama nereye ne zamana kadar ne için, hangi amaç uğruna;pek çoğu bunun farkında bile değL Sanki birer yarış atı gibi. Hepimiz bize çizilen ve çok büyük gösterilen dünyalarımızda koşuyoruz. Hatta bazıları bu koşuda başanlı olabilmek uğrunda ailesini, bazısı namusunu, kimisi kişiliğini ve daha nelerini, kazandım derken kaybedilir.

Hayatta iken kaşlarını çatınca insanlara korku salanlar, haram-helal gözetmeksizin diğer insanları ezerek bir yete gelenler, kim bilir şimdi kabirde mübarek zebanileri görünce, belki dünyanın merkezine inip magma tabakasında erimeyi istiyorlardır. Ya da dünyaya tekrar gelip dağ başında bir çoban olup sadece Alah’a (c.c.) kulluk yapmayı dünyada ki her şeyden daha fazla talep ediyorlar. Geçmiş ola.

Mayıs 2006

101 sayfa