İyi Bir Aile

İyi bir aile nasıl olmalı diye soruyoruz, çünkü o kadar çok kötü aile örnekleri var ki… Hani, “hali pür melalimiz” derler ya, toplumumuzun şimdiki hali de ondan hiç farklı değil. 

Toplumun çekirdeği olan ve ferdi şekillendiren aile şimdilerde toplumu bozan bir maya haline geldi artık. Ailenin yapısını bozmayı amaçlayanlar, çoktan amaçlarına ulaştılar. Bizim açımızdan en kötüsü ise içinde bulunduğumuz durumun normalliğin sınırları dışında olduğunu algılayamamamız… 

O kadar problemli ki toplum, çözüm üretmek isteyenlerin kendi farklılığını bilmesi ve bildirmesi de kaçınılmaz oluyor. Bugün, kötü ailenin vasıflarını saymak, iyi ailenin özelliklerini saymaktan daha kolay hale gelmiştir. Sürekli yaşanan bir gerçek olduğu için, bu çok belirgindir. Çünkü şu anki insan tipolojimiz, iyiliği hissederek değil ancak zorlanarak yapar hale gelmesine rağmen; kötülük yaparken yadırgama ya da kontrolör bir toplumca yadırganma bir yana, zevkle, tatmin olma boyutunda davranışlar sergilemektedir. Üstelik bu durum, seyredenler nezdinde de böyledir, velev ki ebeveynleri denecek en yakınları bile olsa, bu yine böyledir… 

Ana ve babaları tarafından, mutluluğu kıskanılarak boşatılan aileler buna en bariz örnektir, bu bataklıkta gül yetişmesini beklemekse beyhudedir… Güçlü çabalar sarf edilmedikçe ahlaki erozyon, zamanla, istemeyenleri bile önüne katıp götürecektir. Kötülüklere engel olmak, iyilikleri teşvik etmek gibi faziletli yaklaşımlar, toplumsal ahlak haline gelmedikçe, kötü insanlar asla nefis muhasebesi gibi ciddi bir oto kritiği tek başlarına yapmayı başaramayacaklardır. Sonuçta; “tencere dibin kara, seninki benden kara” mantığıyla, nasihate kapalı toplum tipi oluşacaktır.

Bu kısır döngüden kurtulmak için en iyi yol tek tek aile fertlerini gözden geçirmek olacaktır. Nitekim, toplum boyutundaki makroskobik incelemeler sosyal mühendisliğin sahasına girer, ama çözüm üretmez. Bizim amacımızsa, çözüm üretmek…