İman ve Güzel Ahlak

Artık kimsenin şüphesinin kalmadığı bir gerçek var ki o da emperyalist güçlerin İslam alemini, Özellikle Türk insanını fikri, kültürel, siyasi ve ekonomik her açıdan sömürdüğü gerçeği. Bunu biliyoruz ama, henüz İslam alemi, sömürüldüğü gerçeğinin farkına yeni varmışlığın öfkesi ve telaşlı gayreti içinde öfkeli bir sarhoş gibi panikvari davranışlarda… 

Tüm müslümanlar dergilerde, gazetelerde, kitaplarda, seminer ve konferanslarda, Amerikalı emparyalistler bize şöyle yaptı, Avrupalılar böyle yaptı diye söylerler yazarlar. Zaten emperyalistlerin istediği de odur. Üçyüz yıldır bizi sömürdükten sonra, bir üçyüz yıl da konuşturarak yazdırarak oyalamak, üstelikte bizim bunu cihad yaptığımızı, hizmet ettiğimizi sandırmayı da ihmal etmeden! “Ne demek istiyorsun, madem bizi sömürdüler, biz de bunu üçyüz yıl sonra da olsafarkettik, o zaman elbette milletimi, İslam alemini uyaracağız”, derseniz, derim ki; doğru söylüyorsunuz, size katılıyorum. Yalnız, sömürüldüğünün yeni farkına varmış müslümanların durumu gayet açık, kanı emilmiş vampir kurbanı gibi. Öyle değil midir? Öyleyse, üçyüz yıldır kanını, malını, aklını hatta dinini korumaktan aciz bırakılmış bu ümmete kan, can, mal ve gerçek iman lazım değil mi? 

Lazımsa Müslümanları ona göre şuurlandırmak, ilimde, sanatta ve her dalda yetişebileceği ortamlar hazırlamak ve onlara sömürüldüğünün farkına vardırmakla kalmayıp çözüm yolu göstermek gerekiyor.

Haziran 2006

102 sayfa